Em Ở Phía Sau Thời Gian (时光背面的我) - Lưu Chí Giai; Hàn Đống

Restrict Content

Em Ở Phía Sau Thời Gian (时光背面的我)

Đóng góp: zenkisslove
Yù jiàn shì chǎng yì wài
Xīn què zài fēng lǐ yáo bǎi
Nǐ dí xiào bèi xià jì yùn kāi
Jìng zǐ qián dí cǎi pái

Wǒ fǎn fù liàn xí gào bái
Cháng cháng zài wǒ mèng lǐ pái huí
Méi guī dí míng zì ruò wéi ài
Wéi hé diāo líng chèng huā hǎi oh

Děng sī xù wàn qiān bō dòng qín xián
Shuí yòu zhàn zài fēn liè dí hēi yè
Nǐ bù zhī dào fēng dí yán sè
Bù zhī dào bèi chuī sàn dí lún kuò

Bù zhī dào shí guāng bèi miàn dí wǒ
Sī xù tà guò xīng hé
Nǐ bù zhī dào yǔ dí liáng bò
Bù zhī dào bèi dǎ shī dí chén mò

Bù zhī dào shí guāng shì běn xiǎo shuō
Ér wǒ shì nǐ yī páng dí jiǎo sè
Cōng méi xiǎng guò cǐ shēng néng gòu zài yǒu xìng yù jiàn nǐ
Xiǎng dào zhè liǎo pián tíng xià liǎo shǒu zhōng dí bǐ

Yè shì yǒng yuǎn duǒ bù diào dí yè
Ér wǒ míng míng míng bái zhè gè dào lǐ què jiǎ zhuāng shī yì
Huī sè dí qíng xù bèi wǒ xī jìn xīn lǐ miàn
Cái fā xiàn nǐ shì wǒ dí wēi guāng

Wǒ mén hǎo xiàng zhàn zài liǎo liǎng kē xīn dí duì lì miàn
Dàn bǐ cǐ què yòu xiāng hù zhāng wàng
Yù jiàn shì chǎng yì wài
Xīn què zài fēng lǐ yáo bǎi

Nǐ dí xiào bèi xià jì yùn kāi
Jìng zǐ qián dí cǎi pái
Wǒ fǎn fù liàn xí gào bái
Cháng cháng zài wǒ mèng lǐ pái huí

Méi guī dí míng zì ruò wéi ài
Wéi hé diāo líng chèng huā hǎi oh
Děng sī xù wàn qiān bō dòng qín xián
Shuí yòu zhàn zài fēn liè dí hēi yè

Nǐ bù zhī dào fēng dí yán sè
Bù zhī dào bèi chuī sàn dí lún kuò
Bù zhī dào shí guāng bèi miàn dí wǒ
Sī xù tà guò xīng hé

Nǐ bù zhī dào yǔ dí liáng bò
Bù zhī dào bèi dǎ shī dí chén mò
Bù zhī dào shí guāng shì běn xiǎo shuō
Ér wǒ shì nǐ yī páng dí jiǎo sè

Liú xià dí dīng xiāng huā kuài yào kū liǎo
Jiù ràng wǒ duǒ zài huí yì zhōng xiǎng nǐ
Liú xià dí dīng xiāng huā kuài yào kū liǎo
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Em Ở Phía Sau Thời Gian (时光背面的我)

về máy:

Thêm bài hát Em Ở Phía Sau Thời Gian (时光背面的我) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lưu Chí Giai; Hàn Đống
Xem tất cả
Video của Lưu Chí Giai; Hàn Đống
Xem tất cả
<>;