Kick Back (秘境) (Live) - Lisa; Đoạn Tinh Tinh; Liên Hoài Vĩ; Lưu Quan Hữu ; Lưu Tuyển; Ức Hiên

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
Duàn xīng xīng :
Kuà yuè shí jiān wéi dù
Xiàn shí chōu lí keep roll
Suí xīng wǒ de jiǎo bù
Bù bèi jū shù de flow
Yì xuān :
Xiè xià wěi dà de mèng
Zàn tíng shí jiān de rule
Liú jùn :
Xiǎng shòu zì yì de move
Jù jí mì mì guó dù ah
Liú guān yòu :
Lí kāi míng wéi jué xǐng de shí kōng
Xià yī zhàn lǚ tú holding on
Bù zài wéi shì qù ér mí huò
Hé chàng :
What you gonna do you baby
Yì xuān / duàn xīng xīng :
Huó zài xiāng fǎn shí jiān lǐ real
Huàn xiǎng bèi shí xiàn like a deal
Kě wàng de mèng zì zài de chill
Hé chàng :
Děng dài jiē kāi de wèi lái
Liú guān yòu :
Zài zhè shì jiè lǐ bù xū fāng xiàng
Zì zài de pín shuài bù tóng fán xiǎng
Ràng hùn luàn all get away
Fàng kōng sī xù fade away
Lián huái wěi :
Dāng pán xuán de mù guāng róu hé in my zone
Jí kè shì fàng suǒ yǒu kǔn bǎng
Gǎi xiě wú wèi de dìng lǜ
Zài zhǎn kāi shí jiān de mí
Duàn xīng xīng :
Mì mì zhī jìng de yì xiǎng jù jiāo tic toc tic
Hé chàng :
We got that kick kick kick kick kick kick back
We got that kick kick kick kick kick kick back
You know we did did did did did did that
We got that kick kick kick kick kick kick back
Liú guān yòu / lián huái wěi :
Ready set yeah mèng zài mì jìng shì fàng kicking back
Lián huái wěi / liú guān yòu :
You know we got that kick kick kick kick kick kick back
Yì xuān :
Ah we ready ah ah we ready
Kick kick kick kick kick kick back
Liú jùn :
Bù xiǎng bèi jié jú gēng gǎi wǒ xuǎn zé tuō lí
Yǔ shí jiān duàn le xiàn
Fēng cún zài wǒ mén de lǐng yù ah
Duàn xīng xīng :
Guò qù yī shùn wèi lái ok wú suǒ wèi děng dài ok
Fàng kōng wèi lái time and tide guī líng de xiàn zài ok
Yì xuān :
Gotta get it tight kuà shí jiān de hǎi oh
Shì fǒu huì cún zài mì mì de shì wài oh
Lián huái wěi :
Wú wéi ér zì zài jié zòu kick back
Lián huái wěi / liú guān yòu :
Xià yī gè qǐ diǎn zhī qián kick back
Hé chàng :
Děng dài jiē kāi de wèi lái
Liú guān yòu :
Zài zhè shì jiè lǐ bù xū fāng xiàng
Zì zài de pín shuài bù tóng fán xiǎng
Ràng hùn luàn all get away
Fàng kōng sī xù fade away
Lián huái wěi :
Dāng pán xuán de mù guāng róu hé in my zone
Jí kè shì fàng suǒ yǒu kǔn bǎng
Gǎi xiě wú wèi de dìng lǜ
Zài zhǎn kāi shí jiān de mí
Liú jùn :
Mì mì zhī jìng de yì xiǎng jù jiāo tic toc tic
Hé chàng :
We got that kick kick kick kick kick kick back
We got that kick kick kick kick kick kick back
You know we did did did did did did that
We got that kick kick kick kick kick kick back
Liú guān yòu / lián huái wěi :
Ready set yeah mèng zài mì jìng shì fàng kicking back
Liú guān yòu / lián huái wěi :
You know we got that kick kick kick kick kick kick back
Liú guān yòu :
Xiàn shí mèng jìng rèn píng wǒ qù xún zhǎo dìng yì
And there's no time or space to be lost
Duàn xīng xīng :
No time or space
Lián huái wěi :
Bì shàng yǎn jīng wǒ wán zhěng le zì jǐ
Tīng jiàn shuí hū hǎn zhuó wǒ de míng
Suí xīn suǒ yù can be free
Liú guān yòu :
Dāng shǔ guāng zhào liàng wú zhǐ jìng in my zone
Děng dào hēi àn hòu de guāng míng
Dìng duó zuì hòu de zhēn lǐ
Zài zhǎn kāi shí jiān de mí
Yì xuān :
Mì mì zhī jìng de yì xiǎng jù jiāo tic toc tic
Lián huái wěi :
Know we got that fire
Hé chàng :
Ready set yeah mèng zài mì jìng shì fàng kicking back
You know we got that kick kick kick kick kick kick back
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Kick Back (秘境) (Live)

về máy:

Thêm bài hát Kick Back (秘境) (Live) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lisa; Đoạn Tinh Tinh; Liên Hoài Vĩ; Lưu Quan Hữu ; Lưu Tuyển; Ức Hiên
Xem tất cả
Video của Lisa; Đoạn Tinh Tinh; Liên Hoài Vĩ; Lưu Quan Hữu ; Lưu Tuyển; Ức Hiên
Xem tất cả
;