Tonight - Lay

Restrict Content

Tonight

Đóng góp: lostmartinfrequenciesg
Dāng wǒ tuō xià chènshān yǒuxiē píjuàn
Wèihé zhǐ huì duì nǐ xiǎngniàn
Xīwàng nǐ zài wǒ shēnbiān píngfù yīqiè
You&I shì liǎng rén de yǔyán
You&I wǒmen zhuānshǔ shíjiān
You&I dǎkāi nǐ de shìjiè
You&I zài quánmiàn de lúnxiàn
Hái jìdé nà xià yǔtiān
Wǒmen xiāngyuē zài nǐ shúxī dì nà yītiáo jiē I say
Yīdiǎn yī dī yī zì yījù
Wǒ dū yuànyì wéiràozhe nǐ Yeah yǒngbào nǐ
Baby tonight
Yīxīn qù yuè lái yuè ài zài yě bù fēnkāi
Baby tonight qíngbùzìjīn yòng shíjiān lái gàobái
Baby tonight bǎ nǐ suǒyǒu mìmì jiě kāi dàodǐ
Ràng nǐ quánbù dōu shuō chūlái
Baby tonight
Buỳào Say goodbye buỳào Say goodnight
Dēng wēi liàng de fángjiān wǒ qiāoqiāo lā kāi chuānglián
Kàn nǐ shuì dé nàme tián wǒ jìng jìng dài zài shēnbiān
Zài kàojìn yīdiǎn xiǎng wěn nǐ de liǎn yībiàn yībiàn
Nǐ fā xiāng zǒng nàme de ràng wǒ chénzuì
Yīfú xiàntiáo gōulè chū hú xiàn nàme měi
Néng bùnéng wǎn yī diǎn zài zhēng kāi nǐ shuāngyǎn
Nà shì wéixiào de hú xiàn
Xìngfú shì měi yīyè dōu néng zài yǒu nǐ de fángjiān
Ràng nǐ néng bù gǎnjué gūdú
Baby tonight
Yīxīn qù yuè lái yuè ài zài yě bù fēnkāi
Baby tonight qíngbùzìjīn yòng shíjiān lái gàobái
Baby tonight bǎ nǐ suǒyǒu mìmì jiě kāi dàodǐ
Ràng nǐ quánbù dōu shuō chūlái
Baby tonight
Buỳào Say goodbye buỳào Say goodnight
Méiyǒu gūdú bù zài mílù
Wǒ yuànyì wèi nǐ fùchū quánbù
Baby can I just hold your hand
Wǒ bō kāi míwù zǒu zhè yīlù
Méiyǒu bù kěyǐ
Wǒ xiànrù nǐ zhànjù suǒyǒu de yīqiè
Cóng zhè yī miǎo You are my only girl
Yòng tónghuà bān měihǎo zǒu dào zuìhòu
Baby tonight fàngxià dānxīn wǒ yòng wǒ wēndù yǒngbào nǐ
Baby tonight shízhōng yáobǎi gěi wǒ qídài duìbái Oh
Baby tonight jiù ràng gùshì zhèyàng fāshēng
Xiànzài juédìng kàn bùjiàn de wèilái
Baby tonight xūyào bào jǐn nǐ ràng bù'ān píngjìng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tonight

về máy:

Thêm bài hát Tonight vào danh sách Playlist

Bài hát của Lay
Xem tất cả
Video của Lay
Xem tất cả
;