Điều Anh Hoài Niệm (我怀念的) - Lâm Tuấn Kiệt

Restrict Content

Điều Anh Hoài Niệm (我怀念的)

Đóng góp: Minh Phúc
Wǒ wèn wèishéme nà nǚhái chuán jiǎnxùn gěi wǒ
Ér nǐ wèishéme bù jiěshì dīzhe tóu chénmò
Wǒ gāi xiāngxìn nǐ hěn ài wǒ bù yuànyì fūyǎn wǒ
Háishì míngbái nǐ yǐ bùxiǎng wǎnhuí shénme.

Xiǎng wèn wèishéme wǒ bù zài shì nǐ de kuàilè
Kěshì wèishéme què kǔxiào shuō wǒ dū dǒngle
Zìzūn chángcháng jiāng rén tuōzhe bǎ ài dū zǒu qǔ zhé
Jiǎzhuāng liǎojiě shì pà zhēnxiàng tài chìluǒluǒ.

Lángbèi bǐ shīqù nánshòu
Wǒ huáiniàn de shì wú huà bù shuō
Wǒ huáiniàn de shì yīqǐ zuòmèng
Wǒ huáiniàn de shì zhēngchǎo yǐhòu.

Háishì xiǎng yào ài nǐ de chōngdòng
Wǒ jìdé nà nián shēngrì
Yě jìdé nà yī shǒu gē
Jìdé nà piàn xīngkōng.

Zuì jǐn de yòushǒu zuì nuǎn de xiōngkǒu
Shuí jìdé shuí wàngle
Xiǎng wèn wèishéme wǒ bù zài shì nǐ de kuàilè
Kěshì wèishéme què kǔxiào shuō wǒ dū dǒngle.

Zìzūn chángcháng jiāng rén tuōzhe bǎ ài dū zǒu qǔ zhé
Jiǎzhuāng liǎojiě shì pà zhēnxiàng tài chìluǒluǒ
Lángbèi bǐ shīqù nánshòu
Wǒ huáiniàn de shì wú huà bù shuō.

Wǒ huáiniàn de shì yīqǐ zuòmèng
Wǒ huáiniàn de shì zhēngchǎo yǐhòu
Háishì xiǎng yào ài nǐ de chōngdòng
Wǒ jìdé nà nián shēngrì.

Yě jìdé nà yī shǒu gē
Jìdé nà piàn xīngkōng
Zuì jǐn de yòushǒu zuì nuǎn de xiōngkǒu
Shuí wàngle.

Wǒ huáiniàn de shì wúyán gǎndòng
Wǒ huáiniàn de shì juéduì zhìrè
Wǒ huáiniàn de shì nǐ hěn jīdòng
Qiú wǒ yuánliàng bào dé wǒ dū tòng.

Wǒ jìdé nǐ zài bèihòu yě jìdé wǒ chàndǒuzhe
Jìdé gǎnjué xiōng yǒng zuìměi de yānhuǒ zuìzhǎng de xiāng yōng
Shuí ài de tài zìyóu
Shuí guòtóu tài yuǎnle.

Shuí yào zǒu wǒ de xīn
Shuí wàngle nà jiùshì chéngnuò
Shuí zì gù zì de zǒu
Shuí wàngle kànzhe wǒ.

Shuí ràng ài biàn chénzhòng
Shuí wàngle yào gěi nǐ wēnróu
Woo oh
(Wǒ huáiniàn de)

Wǒ hái yǒu xiǎng yào ài nǐ de chōngdòng
Wǒ jìdé nà nián shēngrì
Yě jìdé nà yī shǒu gē
Jìdé nà piàn xīngkōng.

Zuì jǐn de yòushǒu zuì nuǎn de xiōngkǒu
Wǒ fàngshǒu wǒ ràngzuò jiǎ sǎtuō
Shuí dǒng wǒ duōme bù shědé
Tài àile suǒyǐ wǒ
Méiyǒu kū méiyǒu shuō.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Điều Anh Hoài Niệm (我怀念的)

về máy:

Thêm bài hát Điều Anh Hoài Niệm (我怀念的) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lâm Tuấn Kiệt
Xem tất cả
Video của Lâm Tuấn Kiệt
Xem tất cả
;