Bầu Trời (天空) - Lam Tâm Vũ ; Phó Như Kiều

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
wǒ yuán yǐ wéi zì jǐ wú fǎ jiān dìng dì zǒu xià qù
mèng xiǎng yě xǔ bù guò shì yī gè měi hǎo de tóng huà
dàn wǒ què shì yǒng yuǎn
xiāng xìn tóng huà de xiǎo nǚ hái
wàng zhuó mèng xiǎng de tiān kōng
wǒ yě zēng yóu yù bù jué
rén shēng zhōng diǎn diǎn dī dī
yī yī fú xiàn zài nǎo hǎi
nà xiē zēng jīng yī qǐ qiáo kè dǎ yóu xì de xiōng dì
nǐ mén rú jīn zài nǎ lǐ
shì fǒu yě hé wǒ yī yàng
zài mèng xiǎng de tiān kōng mí máng duō shǎo gè rì rì yè yè
wàng zhuó mèng xiǎng de tiān kōng
xiǎng xiàng zhuó mèng xiǎng chéng zhēn de nà yī kè yé
yě xǔ nà shì shǔ yú wǒ de tiān kōng
wǒ de tiān kōng
shì tiān kōng gào sù wǒ
mèng xiǎng rú cǐ cuì ruò
shì tiān kōng gào sù wǒ
duì dài mèng xiǎng yào zhí zhuó
méi dì fāng kě yǐ duǒ
zài jiān nán yě yào guò
tíng zhǐ yǎn lèi de shǎn shuò
wǒ de wèi lái wǒ zhǎng wò
shì tiān kōng gào sù wǒ
yī dìng yǔ zhòng bù tóng
shì tiān kōng gào sù wǒ
bù rú bǎ xīn dū fàng kōng
suī yǒu duǎn zàn de shī là
shì lí míng qián de děng hòu
bù yào hài pà shī bài hòu
yīn wéi wǒ jiù shì tiān kōng
rén shēng zhōng diǎn diǎn dī dī
yī yī fú xiàn zài nǎo hǎi
nà xiē zēng jīng yī qǐ qiáo kè dǎ yóu xì de xiōng dì
nǐ mén rú jīn zài nǎ lǐ
shì fǒu yě hé wǒ yī yàng
zài mèng xiǎng de tiān kōng mí máng duō shǎo gè rì rì yè yè
wàng zhuó mèng xiǎng de tiān kōng
xiǎng xiàng zhuó mèng xiǎng chéng zhēn de nà yī kè yé
yě xǔ nà shì shǔ yú wǒ de tiān kōng
wǒ de tiān kōng
shì tiān kōng gào sù wǒ
mèng xiǎng rú cǐ cuì ruò
shì tiān kōng gào sù wǒ
duì dài mèng xiǎng yào zhí zhuó
méi dì fāng kě yǐ duǒ
zài jiān nán yě yào guò
tíng zhǐ yǎn lèi de shǎn shuò
wǒ de wèi lái wǒ zhǎng wò
shì tiān kōng gào sù wǒ
yī dìng yǔ zhòng bù tóng
shì tiān kōng gào sù wǒ
bù rú bǎ xīn dū fàng kōng
suī yǒu duǎn zàn de shī là
shì lí míng qián de děng hòu
bù yào hài pà shī bài hòu
shì tiān kōng gào sù wǒ
mèng xiǎng rú cǐ cuì ruò
shì tiān kōng gào sù wǒ
duì dài mèng xiǎng yào zhí zhuó
méi dì fāng kě yǐ duǒ
zài jiān nán yě yào guò
tíng zhǐ yǎn lèi de shǎn shuò
wǒ de wèi lái wǒ zhǎng wò
shì tiān kōng gào sù wǒ
yī dìng yǔ zhòng bù tóng
shì tiān kōng gào sù wǒ
bù rú bǎ xīn dū fàng kōng
suī yǒu duǎn zàn de shī là
shì lí míng qián de děng hòu
bù yào hài pà shī bài hòu
yīn wéi wǒ jiù shì tiān kōng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Bầu Trời (天空)

về máy:

Thêm bài hát Bầu Trời (天空) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lam Tâm Vũ ; Phó Như Kiều
Xem tất cả
Video của Lam Tâm Vũ ; Phó Như Kiều
Xem tất cả
;