Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版) - Lạc Tiên Sinh

Restrict Content

Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版)

Đóng góp: trongtuan198
Yǐngzi shuō nǐ háishì méi wàngjì
Yǐhòu nǐ bùyòng huí wǒ xiāoxīle
Wǒ yě bù huì zài fán nǐle
Shì shì shéi zài děng tiānmíng
Shì shéi zài shù xīngxīng
Zhè shǒu gē shéi zài tīng
Shéi yòu kū hóngle céngjīng
Shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
Yīgè rén rěn bù zhù de kūqì
Chuāngwài xià qǐle yǔ
Léi shēng zhèn tòu xīndǐ
Nà gùshì zhōng de rén
Shuōle yījù duìbùqǐ
Zhàn zài chuāng qián yányǔ shuō gěile kōngqì
Yǐngzi shuō nǐ háishì méi wàngjì
Nàxiē zhī yán piàn yǔ
Bèi fēngcún de jìyì
Zài tíqǐ shí háishì shānggǎnle jǐ jù
Céngjīng gùshì yǐ dìng
Yě zhǐ shèng xià céngjīng
Shéi zài kū bèi yíwàng de gǎnqíng
Língshēng biàn dé ānjìng
Wèi bèizhù de xìngmíng
Diǎn kāi shí yě huì nánguò de bù xiǎoxīn
Duōshǎo kǒu bùyóu xīn
Duō shào wúmián yèlǐ
Zhěn yǐ shī lián mèng dōu tíng zài guòqù
Shì shì shéi zài děng tiānmíng
Shì shéi zài shù xīngxīng
Zhè shǒu gē shéi zài tīng
Shéi yòu kū hóngle céngjīng
Shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
Yīgè rén rěn bù zhù de kūqì
Chuāngwài xià qǐle yǔ
Léi shēng zhèn tòu xīndǐ
Nà gùshì zhōng de rén
Shuōle yījù duìbùqǐ
Zhàn zài chuāng qián yányǔ shuō gěile kōngqì
Yǐngzi shuō nǐ háishì méi wàngjì
Shì shéi zài děng tiānmíng
Shì shéi zài shù xīngxīng
Zhè shǒu gē shéi zài tīng
Shéi yòu kū hóngle céngjīng
Shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
Yīgè rén rěn bù zhù de kūqì
Chuāngwài xià qǐle yǔ
Léi shēng zhèn tòu xīndǐ
Nà gùshì zhōng de rén
Shuōle yījù duìbùqǐ
Zhàn zài chuāng qián yányǔ shuō gěile kōngqì
Yǐngzi shuō nǐ háishì méi wàngjì
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版)

về máy:

Thêm bài hát Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lạc Tiên Sinh
Xem tất cả
Video của Lạc Tiên Sinh
Xem tất cả
;