Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) - L (Đào Tử)

Restrict Content

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人)

Đóng góp: Gió Đêm
Nǐ wèile zhěn biān rén
shānchúle xīnshàngrén
nǐ gěile tā ānwěn
què fùle wǒ qīngchūn
wèihé tā yǒngyǒuzhe
běn shǔyú wǒ de shēnfèn
wǒ què chéngle juékǒu bù tí de rén
rúguǒ nǐ shì xuànlàn de yānhuǒ
wǒ shì zhuìluò zhīhòu de jìmò
duǎnzàn de àiguò zhōngjiù shì cuòguò
sànluò yī dì de chéngnuò
wǒmen zài yě méiyǒule liánluò
nǐ de jìnkuàng wǒ yěyǒu tīng shuō
nǐ shēnbiān de tā yǒu jǐ fēn xiàng wǒ
nà wèishéme bùnéng shì wǒ
nǐ wèile zhěn biān rén
shānchúle xīnshàngrén
nǐ gěile tā ānwěn
què fùle wǒ qīngchūn
wèihé tā yǒngyǒuzhe
běn shǔyú wǒ de shēnfèn
wǒ què chéngle juékǒu bù tí de rén
nǐ péizhe zhěn biān rén
cóng shēnyè dào qīngchén
wǒ céng shì xīnshàngrén
què gūdú zài yè shēn
yěxǔ shì wǒ tài bèn
hái yào yī děng zài děng
ài dào zuìhòu shì wǒ huógāi
kě yǒu kě wú dì rén
wǒmen zài yě méiyǒule liánluò
nǐ de jìnkuàng wǒ yěyǒu tīng shuō
nǐ shēnbiān de tā yǒu jǐ fēn xiàng wǒ
nà wèishéme bùnéng shì wǒ
nǐ wèile zhěn biān rén
shānchúle xīnshàngrén
nǐ gěile tā ānwěn
què fùle wǒ qīngchūn
wèihé tā yǒngyǒuzhe
běn shǔyú wǒ de shēnfèn
wǒ què chéngle juékǒu bù tí de rén
nǐ péizhe zhěn biān rén
cóng shēnyè dào qīngchén
wǒ céng shì xīnshàngrén
què gūdú zài yè shēn
yěxǔ shì wǒ tài bèn
hái yào yī děng zài děng
ài dào zuìhòu shì wǒ huógāi
nǐ wèile zhěn biān rén
shānchúle xīnshàngrén
nǐ gěile tā ānwěn
què fùle wǒ qīngchūn
wèihé tā yǒngyǒuzhe
běn shǔyú wǒ de shēnfèn
wǒ què chéngle juékǒu bù tí de rén
nǐ péizhe zhěn biān rén
cóng shēn yè dào qīngchén
wǒ céng shì xīnshàngrén
què gūdú zài yè shēn
yěxǔ shì wǒ tài bèn
hái yào yī děng zài děng
ài dào zuìhòu shì wǒ huógāi
kě yǒu kě wú dì rén
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人)

về máy:

Thêm bài hát Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) vào danh sách Playlist

Bài hát của L (Đào Tử)
Xem tất cả
Video của L (Đào Tử)
Xem tất cả
<>;