Ở Độ Tuổi Này Có Lẽ Không Xứng Có Được Tình Yêu (在这个年纪也许不配拥有爱情) - KIND_CL

Restrict Content

Ở Độ Tuổi Này Có Lẽ Không Xứng Có Được Tình Yêu (在这个年纪也许不配拥有爱情)

Đóng góp: danjustince
huán yào duō jiǔ
cái néng zhì yù wǒ de shāng kǒu
huí yì qǐ dù guò měi yī tiān
yǒng yuǎn dū huì zài nǐ miàn qián baby
dū guài wǒ
guài wǒ bù gù jí nǐ gǎn shòu
huán huái niàn nǐ de wēn róu
tíng liú zài zhè méi yǒu lù de jiē kǒu
bù zhī dào zěn me biǎo dá
chuāng wài de yǔ tài cáo zá
jìng rán yǒu yī shùn jiān hǎo yào xiǎng bō tōng nǐ de diàn huà hào mǎ
huò xǔ shì nuò ruò bā
huò xǔ shì zuò zuò bā
fǎn zhèng nǐ kàn bù jiàn wǒ xiàn zài yǒu duō là mò de
míng míng shuō hǎo le fēn kāi hòu jiù bù zài lián xì
kě hǎo xiàng guò le zhè me jiǔ wǒ huán zài yuán dì
dōu dōu zhuǎn zhuǎn wǒ mén yě dū bù zài nián qīng
bù jīng yì jiān yǐ jīng guò le ài de nián jì
zài zhè gè nián jì yě xǔ bù pèi yōng yǒu ài qíng
guò qù de shí jiān hǎo xiàng bèi shuí àn le kuài jìn
rú guǒ shí guāng dǎo liú huí nà yī tiān
wǎn liú de huà nǐ huì bù huì tīng ní
tóng yàng de jì jié kě nǐ bù zài wǒ shēn biān
bù tóng de qū bié shì méi fǎ huí dào cóng qián
nǐ yǐ jīng zǒu yuǎn wǒ huán zài yuán dì děng hòu
suǒ yǒu de tòng kǔ jiù ràng wǒ zì jǐ chéng shòu
shì zhēn de méi yǒu guān xì wǒ kě yǐ chēng dé xià qù
jiù zhī shì jiǎn dān de má mù dào shī qù zhī jué ér yǐ
wǒ shèn zhì wàng le zì jǐ shì fǒu zhēn de cún zài
gū dān de xiàng gè hái zǐ yī yàng méi yǒu rén ài
wǒ zēng jīng yǐ wéi yōng yǒu nǐ jiù yōng yǒu zhěng gè shì jiè
wǒ yǐ wéi zhī yào shì nǐ shuō guò jiù jué duì bù shí yán
màn cháng de shí jiān wǒ yǐ jīng xiǎng yào zhèng tuō
dào xiàn zài chú le huí yì wǒ huán shèng xià shén me
yī gè rén kōng fáng jiān
xí guàn le diǎn rán xiāng yān děng tā zì jǐ miè
yī gè rén hǎo jī tiān
wǒ zuò zài yáng tái děng dài tiān liàng dào tiān hēi
shí jiān tā màn màn dì bǎ wǒ cóng nǐ de nǎo hǎi lǐ duó zǒu
zài méi shuō qīng yuán yóu zhī qián yǐ jīng fàng xià le nǐ de suǒ yǒu
wǒ zài qiú nǐ bié zǒu
wǒ kū zhuó qiú nǐ bié zǒu
wǒ zhī qiú nǐ bié zǒu
huán yào duō jiǔ
cái néng zhì yù wǒ de shāng kǒu
huí yì qǐ dù guò měi yī tiān
yǒng yuǎn dū huì zài nǐ miàn qián baby
dū guài wǒ
guài wǒ bù gù jí nǐ gǎn shòu
huán huái niàn nǐ de wēn róu
tíng liú zài zhè méi yǒu lù de jiē kǒu
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ở Độ Tuổi Này Có Lẽ Không Xứng Có Được Tình Yêu (在这个年纪也许不配拥有爱情)

về máy:

Thêm bài hát Ở Độ Tuổi Này Có Lẽ Không Xứng Có Được Tình Yêu (在这个年纪也许不配拥有爱情) vào danh sách Playlist

Bài hát của KIND_CL
Xem tất cả
Video của KIND_CL
Xem tất cả
;