Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp (今晚月色真美) - Khương Vân Thăng ; Cúc Tịnh Y

Restrict Content

Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp (今晚月色真美)

Đóng góp: danjustince
Wǒ fā shì wǒ shì dì yī cì
Duì nǚ hái zhè gè yàng zǐ guò
Wǒ gěi nǐ xiě de qíng gē jì dé zhǔn shí shōu tīng
Lù zǐ yě yòu wán dé kāi
Zhuā bù zhù de shuāng zǐ zuò
Kàn nǐ dì yī yǎn wǒ kāi shǐ kǎo lǜ shōu xīn
Yuán liàng wǒ wéi rén gū pì xìng gé duō yí yòu rèn xìng
Xiǎng yǐn qǐ nǐ de zhù yì gù zuò mò rán hé zhèn dìng
Jù wǒ jīng yàn gū jì nǐ shì mí rén de kùn jìng
Wǒ méi yǒu bàn fǎ chū qù zhī xiǎng hé nǐ kào gēng jìn
Wǒ shì méi gǎn qíng de shā shǒu
Bǎ ài qíng dāng zuò yóu xì
Bù kě néng tíng zhǐ hustle bǎ bái jīn chàng piàn shōu jí
Kě kàn dào nǐ de shùn jiān
Wǒ jiù zhù dìng zāi nǐ shǒu lǐ
Nǐ ràng shuō chàng jù xīng de zuǐ bā
Dū biàn dé bù zài liú lì
Yǐ jīng méi yǒu bàn fǎ kòng zhì xiǎng niàn
Gěi nǐ wēi xìn biāo shàng xīng hào
Yī jiàn zhì dǐng
Wǒ xiǎng yī zhí jiān chí de shì qíng yě zhī yǒu liǎng jiàn
Yī jiàn shì zuò wǒ ài de yīn lè
Yī jiàn shì nǐ
Bù shuō xiǎng nǐ
Jiù shuō jīn wǎn yuè sè zhēn měi
Zài nǐ yǎn shén zhī zhōng
Bù duàn xià zhuì
Bù shuō ài nǐ
Jiù shuō yuè sè zhēn měi
Xiàng shì jiàn bái sè lǐ fú
Jiāng nǐ bāo wéi
Yǒu nǐ zài de shí hòu
Lián fēng yě biàn wēn róu
Bù jīng yì de qiān shǒu
Xiàng wò zhù zhěng gè yǔ zhòu
Méi shén me guà niàn de
Yīn wéi nǐ cún zài le
Cái huì duì zhè shì jiè yǒu bù shè
Xī wàng shí jiān màn yī diǎn
Xī wàng fēn bié wǎn yī diǎn
Ràng wǒ néng gòu
Chōng fēn gǎn shòu
Yǒu nǐ de yī qiē
Zhuǎn guò tóu qù kàn yī yǎn
Yuè guāng zhào zhuó nǐ de cè liǎn
Yòng jì yì zuò chéng xiāng piàn
Shǔ yú nǐ wǒ de yǒng yuǎn
Bù shuō xiǎng nǐ
Jiù shuō jīn wǎn yuè sè zhēn měi
Zài nǐ yǎn shén zhī zhōng
Bù duàn xià zhuì
Bù shuō ài nǐ
Jiù shuō yuè sè zhēn měi
Xiàng shì jiàn bái sè lǐ fú
Jiāng nǐ bāo wéi
Yuè guāng xià nǐ hé wǒ
Wéi sī niàn shòu zhē mó
Wéi le nǐ
Fàng qì yuán yǒu de shēng huó
Dāng nǐ chū xiàn lián fēng yě huì biàn wēn róu
Wǒ zài děng nǐ kāi kǒu
Bù shuō xiǎng nǐ
Jiù shuō jīn wǎn yuè sè zhēn měi
Zài nǐ yǎn shén zhī zhōng
Bù duàn xià zhuì
Bù shuō ài nǐ
Jiù shuō yuè sè zhēn měi
Xiàng shì jiàn bái sè lǐ fú
Jiāng nǐ bāo wéi
Bù shuō xiǎng nǐ
Jiù shuō jīn wǎn yuè sè zhēn měi
Zài nǐ yǎn shén zhī zhōng
Bù duàn xià zhuì
Bù shuō ài nǐ
Jiù shuō yuè sè zhēn měi
Xiàng shì jiàn bái sè lǐ fú
Jiāng nǐ bāo wéi
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp (今晚月色真美)

về máy:

Thêm bài hát Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp (今晚月色真美) vào danh sách Playlist

Bài hát của Khương Vân Thăng ; Cúc Tịnh Y
Xem tất cả
Video của Khương Vân Thăng ; Cúc Tịnh Y
Xem tất cả
;