Intro - Jony J

Restrict Content

Intro

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Wǒ shíqī suì shí chūlái hùn kāishǐ bùzài jiālǐ zhù
Wǒ zǎo jiù míngbái
Shàngdì tā bù huì báibái de gěi wǒ fā lǐwù
Xiǎng yào dédào jiù dé fùchū
Hěnduō shíhòu bìxū yào miàn duì gūdú
Bié zǒng shì ràng zìjǐguò de shūfú
Jī'è gǎn pushzhe xīnxiān chūlú de xīn jìnéng
Jíshí bǔchōng jīng qì shén
Bǎochí duì wǒ xìnrèn de xiōngdìmen
Yǐjīng kāishǐ zhǔnbèi xīn yī lún
Zǒng yǒurén kàn qǐlái tā hǎoxiàng
Yǐjīng bǎ yīshēng dū ānpái hǎo
Rèndìngle gāi rèn de mìng
Lǎozi bùxìn zhǎngle kē gū'ào de xīn
Dà dàolǐ bù bàozhe tīng
Dúdào de jiànjiě
Ràng wǒ gèng gūpì
Cónglái dōu bùxiè
Tā xiǎng yào de chūxī
Ài wǒ de bié wèi wǒ kūqì
Zǎo jiù bǎ wūmiè gēn wùjiě dōu hūlüè bùjì
Bùbēibùkàng
Zǒng yǒurén huó dé wúwàng
Tāmen dōu yǐwéi nǐ gēn tāmen yīyàng
Bǎ qián kàn de zhìgāowúshàng
Suí bō zhú làng
Suǒyǐ wǒ piānpiān yào tuī kāi zhè
Ràng tāmen juédé shì màoxiǎn de mén
Huózhe jiù yào xiàng gè dàxiě de rén
Shòule diǎn shāng
Yě cónglái dōu bù juédé téng
Yuè lái yuè chénmò
Cái kàn dào màiluò zài yuè lái yuè qīngxī
Kàn nàxiē wúzhī de chǔnhuò
Hái zài wán yòuzhìyuán xué lái de xīnjī
Bèidì lǐ lǎo pìgu zài shuǎzhe yīn zhāo
Young ni**a yě gēnzhe tiǎoxìn
Wǒ zhǐgù bùduàn de dádào wǒ xīngāo
Yī lùshàng yībù bù liú xià gè jiǎoyìn
Tāmen zài bàoyuànzhe wèishéme
Shàngdì wàngjì gěi tāmen ānpái gè hǎo mìng
Juéjìng lǐ xué dàole xīn zhāo
Wǒ shénme dōu zìjǐ gǎodìng yeah
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Intro

về máy:

Thêm bài hát Intro vào danh sách Playlist

Bài hát của Jony J
Xem tất cả
Video của Jony J
Xem tất cả
<>;