On And On - Jo Gwangil ; Fana

Restrict Content

On And On

Đóng góp: danjustince
거듭해서 보여내
거위 배의 혀를 낼름
나오는 태 이전에
바닥 헤엄 졸업했어
기분 오예 나의 오해 딴 건 못해
나의 곡예 너의 고개 틱 탁
니가 길 때 난 직립보행
거듭해서 보여내
거위 배의 혀를 낼름
나오는 태 이전에
바닥 헤엄 졸업했어
기분 오예 나의 오해 딴 건 못해
나의 곡예 너의 고개 틱 탁
니가 길 때 난 직립보행
별의별 말들 못 들은 척하기도
빡세 내가 바꼈다니
가시 때보다 좀 더 더 더
깊은 심해로 다이빙
집으로 돌아가는 길에
봤던 사람 사진 요청에
죄송하다 하니 TV랑 다르다며 속았대
What the f**king 누가
속였다면 유감
넌 날 볼거리로 봤고
나와 넌 황소 그리고 투우사
날 약 올려줘 좀 더
야유해 주고 좀 더
가운데로 잘 보이게
유인하고 더 잘 볼 수 있게
먹이를 더 먹이를 더 먹이를 더
던지고 넌 환호를 더 해주면
또 벌이는 서커스
곡예든 뭐든 휙휙휙
파열음 더 픽픽픽
난 그저 저기 사람들을
위한 심심이
야 이제 터널 지나 빛이 난다고
생각했던 걔한테 말해 이 **아
정신 차려 이제 남은 건 내 시기와
어두운 터널에서 봤던
화려한 신기루야
호흡해 습하 다시 또 숨이 차
돌아가 다시 춰야지
비트 위에 춤사위
이제 매 순간 내 두 짝이 불타게
다시 비트 드랍 드럼은 둥 스네언 탁
거듭해서 보여내
거위 배의 혀를 낼름
나오는 태 이전에
바닥 헤엄 졸업했어
기분 오예 나의 오해 딴 건 못해
나의 곡예 너의 고개 틱 탁
니가 길 때 난 직립보행
거듭해서 보여내
거위 배의 혀를 낼름
나오는 태 이전에
바닥 헤엄 졸업했어
기분 오예 나의 오해 딴 건 못해
나의 곡예 너의 고개 틱 탁
니가 길 때 난 직립보행
어디나 정의가 피 보는 섭리가 피곤
뻔질한 공치사 뒷구멍 정치가 기본
15년도 나 또한
그런 마수 속 희생양으로
아 물론 Palo형과는 풀었어
나쁜 놈은 따로 따블로 있지
뭐 다 그저 인지도 탓
힘이 없다면 밀리고 가려지지 몽땅
나름 윗급이었다면 안 받았을 취급
행사 갈 때마다 느끼네 같은 비극
나를 희극인들 술자리 끼기 바쁜
찌질이 삼류 인디 가수라 칭한
미키 광수
Jing-jiggy 낮은 인식 앞
수없이 긴 시간
흘린 피땀은 이미 탈수
예전 DD 회사 들어가더니
지가 더 높고 좋은 위치에 있다
내게 말했던 0CD
혹시 지금은 어딘지 묻고 싶지
역시 이루기 전 미리 넘기지
말아야 해 동치미
답 없는 공식이지만 열심히 곱씹지
꺼지지 않는 것이 기본이니
끝없이 지켜 심지
꾸준하게 쭉 가면 중간은 가
이제 더 큰 판을 봐야겠지
거듭나는 나
거듭해서 보여내
거위 배의 혀를 낼름
나오는 태 이전에
바닥 헤엄 졸업했어
기분 오예 나의 오해 딴 건 못해
나의 곡예 너의 고개 틱 탁
니가 길 때 난 직립보행
거듭해서 보여내
거위 배의 혀를 낼름
나오는 태 이전에
바닥 헤엄 졸업했어
기분 오예 나의 오해 딴 건 못해
나의 곡예 너의 고개 틱 탁
니가 길 때 난 직립보행
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát On And On

về máy:

Thêm bài hát On And On vào danh sách Playlist

Bài hát của Jo Gwangil ; Fana
Xem tất cả
Video của Jo Gwangil ; Fana
Xem tất cả
;