Ô Long Ba Bá (乌龙波霸) - Jinx Chu; Nhật Xuất Câu Nhạc Bộ

Restrict Content

Ô Long Ba Bá (乌龙波霸)

Đóng góp: satoru
乌龙波霸 - 日出俱乐部/Jinx周

每天晚上出门不管礼拜几
měi tiān wǎn shàng chū mén bù guǎn lǐ bài jī
跟我屋里爷老子去打太极
gēn wǒ wū lǐ yé lǎo zǐ qù dǎ tài jí
尽管我的生活过得特别卖力
jìn guǎn wǒ de shēng huó guò dé tè bié mài lì
但就算好吃懒做 也没人在意
dàn jiù suàn hǎo chī lǎn zuò yě méi rén zài yì
不可能朝九晚五 去当个会计
bù kě néng zhāo jiǔ wǎn wǔ qù dāng gè huì jì
不可能把 人生理想过成败笔
bù kě néng bǎ rén shēng lǐ xiǎng guò chéng bài bǐ
从小到大都讲我生得怪气
cóng xiǎo dào dà dū jiǎng wǒ shēng dé guài qì
我的自尊心 比哪个人都爱惜
wǒ de zì zūn xīn bǐ nǎ gè rén dū ài xī
我是元宵节出生
wǒ shì yuán xiāo jié chū shēng
从小爱吃麻辣的黄头发
cóng xiǎo ài chī má là de huáng tóu fā
令人头大的熬夜冠军
líng rén tóu dà de āo yè guān jūn
jinjin就住你家楼下
jinjin jiù zhù nǐ jiā lóu xià
where is my daddy daddy hā
做个beat差点把楼炸了
zuò gè beat chà diǎn bǎ lóu zhà liǎo
谁 叫我安静一点
shuí jiào wǒ ān jìng yī diǎn
那他的麻烦可就大了
nà tā de má fán kě jiù dà liǎo
会说一丢丢法语想到巴黎去
huì shuō yī diū diū fǎ yǔ xiǎng dào bā lí qù
can I get a h*ll yah
je ne veux pas travailler je ne veux pasC déjeuner
can I get a h*ll yah
一直都 暴烈又 脆弱的我
yī zhí dū bào liè yòu cuì ruò de wǒ
心里面 上了把锁 huh
xīn lǐ miàn shàng liǎo bǎ suǒ huh
有趣的 人物才 有资格 打开它
yǒu qù de rén wù cái yǒu zī gé dǎ kāi tā
擦亮我内心的火
cā liàng wǒ nèi xīn de huǒ
性格既 硬核又 魅惑的我
xìng gé jì yìng hé yòu mèi huò de wǒ
不耐烦 的双鱼座
bù nài fán de shuāng yú zuò
危险的 人物才 有资格 把我给
wēi xiǎn de rén wù cái yǒu zī gé bǎ wǒ gěi
关起来干点什么
guān qǐ lái gān diǎn shén me
我是造天造地的小人物
wǒ shì zào tiān zào dì de xiǎo rén wù
能撒娇也能酷
néng sā jiāo yě néng kù
才华冒尖悄悄自立门户
cái huá mào jiān qiǎo qiǎo zì lì mén hù
谁都摸不清我的门路
shuí dū mō bù qīng wǒ de mén lù
不修照片也惊艳的程度
bù xiū zhào piàn yě jīng yàn de chéng dù
能婊气也能素
néng biǎo qì yě néng sù
肥大的t-shirt下面
féi dà de t-shirt xià miàn
居然翘着姣好的臀部
jū rán qiáo zhuó jiāo hǎo de tún bù
会说一丢丢法语想到巴黎去
huì shuō yī diū diū fǎ yǔ xiǎng dào bā lí qù
can I get a h*ll yah
je ne veux pas travailler je ne veux pasC déjeuner
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ô Long Ba Bá (乌龙波霸)

về máy:

Thêm bài hát Ô Long Ba Bá (乌龙波霸) vào danh sách Playlist

Bài hát của Jinx Chu; Nhật Xuất Câu Nhạc Bộ
Xem tất cả
Video của Jinx Chu; Nhật Xuất Câu Nhạc Bộ
Xem tất cả
<>;