Thoughts Of You (想到你) - Jay Park; pH-1; Benzo

Restrict Content

Thoughts Of You (想到你)

Đóng góp: danjustince
Jay Park:
yī bēi liǎng bēi xiǎng dào nǐ
wú lùn hé shí xiǎng dào nǐ
xiǎng tīng nǐ de shēng yīn
Girl ān xīn dǎ gěi wǒ
yī bēi liǎng bēi xiǎng dào nǐ
wú lùn hé shí xiǎng dào nǐ
xiǎng tīng nǐ de shēng yīn
Girl ān xīn dǎ gěi wǒ
rèn shí nǐ yǐ jīng liǎng nián le
shuō méi xiǎng dào de huà nà shì huǎng yán
I've missed ya guò dé zěn me yàng
Girl I know we've grown distant
Hand on heart you're the only one that I'm simpin'
xiǎng zài cì yī qǐ tiào wǔ with kissin'
xīn zàng bèng bèng tiào
Baby baby le jiě wǒ de xīn
Ur the only song I wanna sing
I just wanna love you baby girl
wǒ ài nǐ nǐ ài wǒ for sure
dàn nǐ bù zài zhè lǐ girl you're not here no more
원소주병 들고 gū dān de yè wǎn
yī bēi liǎng bēi xiǎng dào nǐ
wú lùn hé shí xiǎng dào nǐ
xiǎng tīng nǐ de shēng yīn
Girl ān xīn dǎ gěi wǒ
yī bēi liǎng bēi xiǎng dào nǐ
wú lùn hé shí xiǎng dào nǐ
xiǎng tīng nǐ de shēng yīn
Girl ān xīn dǎ gěi wǒ
pH-1:
Sipping on wine and it's older than me
Getting lil tipsy xiǎng dào nǐ
Look at my phone zhuā le yòu fàng xià lái
kuài diǎn dào baby wǒ shēn biān lái
If time was money we are broke
I ain't tryna waste it on a night alone
Why don't you come along
xiǎng jiào nǐ bǎo bèi
bù yào làng fèi shí jiān okay
가끔 어려워도 중국 말이
jiào huì wǒ gēn wǒ shuō
매일 연습할게 wǒ ài nǐ
qīng tīng wǒ le jiě wǒ
너도 내가 보고플 땐 그냥 말해
비행기에 태울게 on the business
hé wǒ yī qǐ jiù wàn shì dū ok
yī diǎn dū bù shèng wǒ de xīn quán bù dū gěi
Jay Park:
yī bēi liǎng bēi xiǎng dào nǐ
wú lùn hé shí xiǎng dào nǐ
xiǎng tīng nǐ de shēng yīn
Girl ān xīn dǎ gěi wǒ
yī bēi liǎng bēi xiǎng dào nǐ
wú lùn hé shí xiǎng dào nǐ
xiǎng tīng nǐ de shēng yīn
Girl ān xīn dǎ gěi wǒ
lǐ dà bēn :
Ay girl wǒ lǎo jiā 예쁜 여자 많은데
But what is your name
nǐ xīng zuò nǐ DNA
What makes u so different so special
fān kāi wǒ cí diǎn gāi cóng nǎ jù kāi kǒu
ràng wǒ hún bù shǒu shè de nà zhǒng měi
yuán liàng wǒ fā yīn bái liàn le jī bǎi huí
My pleasure ràng wǒ gǎn xiè nǐ mā mā
fēng huá zhèng mào nǐ kěn dìng suí de tā bā
zuò le jué dìng zài nǐ kàn wǒ de nà yī chà nà
jiè bù jiè yì gěi shēng huó zuò gè jiā fǎ
xià yī bēi dǎo de bù guǎn shāo jiǔ huán shì bái jiǔ
Make a deal I need you to be my own
Woo girl wǒ xiǎng dào nǐ
liǎng bēi píng kǒu dào píng dǐ
zài yī liǎng bēi ràng wǒ hé nǐ
Mommae move you body girl
Oh nǐ hé jú huáng sè 잘 어울려
tuī le gōng zuò tonight I'm all yours
wǒ shuō bù biāo zhǔn dàn nǐ dǒng wǒ de yōu mò
Can we go on a date wǒ děng bù dào zhè zhōu mò
Jay Park:
yī bēi liǎng bēi xiǎng dào nǐ
wú lùn hé shí xiǎng dào nǐ
xiǎng tīng nǐ de shēng yīn
Girl ān xīn dǎ gěi wǒ
yī bēi liǎng bēi xiǎng dào nǐ
wú lùn hé shí xiǎng dào nǐ
xiǎng tīng nǐ de shēng yīn
Girl ān xīn dǎ gěi wǒ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thoughts Of You (想到你)

về máy:

Thêm bài hát Thoughts Of You (想到你) vào danh sách Playlist

Bài hát của Jay Park; pH-1; Benzo
Xem tất cả
Video của Jay Park; pH-1; Benzo
Xem tất cả
;