So Highh - Jaeha; H3hyeon ; obiegogle; Choo

Restrict Content

So Highh

Đóng góp: danjustince
Hook
dropped outta school
but got them vison
I could make an whole song in a minute

다 때려치고 해봤자
안 된다고 했지만 Imma go get it

음악을 한다고 하지만
시선은 고정돼있어 on those titties

rappin to reppin out country
이제 모두가 알잖아 yeah we litty

we so high
bruj khalifa 3000 feet high

take yo time
내 시간은 걍 double speed

we so high
bruj khalifa 3000 feet high

take yo time
내 시간은 걍 double speed

Jaeha
아빠는 오데마피게
엄만 태워 new benz
난 절대로 빈말 안 해
말했듯이 따큐 forever
말하는대로 like 지니
1년 만에 mama I did it
I go fast lamborghini
염따 형의 가르침이지
10대 중에 내가 제일 잘 벌어
20살엔 benz 30살엔 mclaren
난 시시하게 안 놀아 걍 다 걸어
1년 뒤엔 우리 아빠보다 많이 벌 수도
I never rest
과거는 과거로 pass
Too many rappers are lazy
그게 니가 안되는 이유지
No way
U too late
My old friends
Want my fame
I could make an whole song in a minute
내가 원하면 i get it
I go highest in the city
Yeah ima go get it

Hook
dropped outta school
but got them vison
I could make an whole song in a minute

다 때려치고 해봤자
안 된다고 했지만 Imma go get it

음악을 한다고 하지만
시선은 고정돼있어 on those titties

rappin to reppin out country
이제 모두가 알잖아 yeah we litty

we so high
bruj khalifa 3000 feet high

take yo time
내 시간은 걍 double speed

we so high
bruj khalifa 3000 feet high

take yo time
내 시간은 걍 double speed

Obiegogle
We so high like 맥앤데빈
I’m too geeked up 나는 살아 높게
니가 필요한 거는 멍청할 때
그 자식처럼 말해 what’s you said
Burning 난 잊어 어제는 없네
다 필요 없지 이제 가라고 해
없어진 기억들은 알약 두 개
그것 땜에 너는 힘들다고 해

난 절대 존경 안 해 senior
Rock on ricky 난 잊어버려 like 미니언
That’s on me 야마 곤조 like I’m maniac
Dm은 닫어 넌 지겨워 재미없어
Whip up in the soda 매일 귀엔 인이어
랩만 했지 나는 아니야 지니어스
노랠 안 틀어도 머리에 들려
Cali 안 갔어도 I’m in the canyon

Working and working and working
녹음한 담엔 더 필요해 xanny yeah
I fuck that bitch on the island
내 말 못 믿으면
넌 항상 내 뒤에
올라가지 내 기분 정신 못 차려
모자라서 매일 해
Drop drop in the fucking 내 night time
목소릴 담고 쳐박지 니 머리에

Choo
CHOO!
돈을 벌고 나서 돈을 벌로 골인
알지 사고뭉치 bitches 말해 간지
친구였다 친구 아닌 걸로 봤지
나랑 게임하면 빡쳐 쓰지 반칙
비슷하면 꺼지고
그건 나도 말했어
개소리만 두 개 pow
없어지면 줄게 uh
이은 나는 바랬고
필요하면 줄게 uh
개소리만 두 개 pow
없어지면 줄게 uh

Hook
dropped outta school
but got them vison
I could make an whole song in a minute

다 때려치고 해봤자
안 된다고 했지만 Imma go get it

음악을 한다고 하지만
시선은 고정돼있어 on those titties

rappin to reppin out country
이제 모두가 알잖아 yeah we litty

we so high
bruj khalifa 3000 feet high

take yo time
내 시간은 걍 double speed

we so high
bruj khalifa 3000 feet high

take yo time
내 시간은 걍 double speed
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát So Highh

về máy:

Thêm bài hát So Highh vào danh sách Playlist

Bài hát của Jaeha; H3hyeon ; obiegogle; Choo
Xem tất cả
Video của Jaeha; H3hyeon ; obiegogle; Choo
Xem tất cả
;