So Hot - IXFORM

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
IXFORM- duàn xīng xīng :
NANANANANA
IXFORM- luó yī zhōu :
IXFORM here now
IXFORM- liú guān yòu :
NANANANANA
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
Listen
IXFORM- luó yī zhōu :
qì wēn shēng gāo de xià rì gào bié pí bèi
měi shùn jiān xīn shuài chāo kuài xiàng zài yún duān shàng fēi
IXFORM- lián huái wěi :
huàn xǐng zào dòng de DNA rè qíng gāo zhǎng dào tiān hēi
fèi téng qì fēn jiān jiào yào yòng gāo fēn bèi EI EI EI
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
Wow hū péng yǐn bàn
IXFORM- sūn yíng hào :
dū say hi
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
fàng sì chū táo chéng shì zhī wài
IXFORM- sūn yì háng :
Fly to sky
IXFORM- dèng xiào cí :
xīn tiào zhèng pèi hé gǔ diǎn zài fēng kuáng jiā kuài
qù yáng guāng xià bǎ huài xīn qíng dū shài shài
IXFORM- liú jùn :
táo dào nà wú rén dǎo bǎ fán nǎo qīng kōng diào
hū hǎn zhuó fàng sì xuān nào
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
xià rì pài duì yāo qǐng hán
yào jì gěi kuáng rè pài bié là dān
IXFORM- duàn xīng xīng :
gēn zhuó yīn lè de jié pāi zì yóu zhǎo dào líng gǎn
IXFORM- sūn yì háng :
All guys
IXFORM- sūn yíng hào :
rè làng méi yǒu xiū zhǐ fú
IXFORM- luó yī zhōu :
Cheer up Cheer up wow
huǒ shān màn tài kōng
IXFORM- lián huái wěi :
rè làng méi yǒu xiū zhǐ fú
IXFORM- liú guān yòu :
Hands up Hands up
jìn qíng diǎn rán nèi xīn xiǎo yǔ zhòu
IXFORM- sūn yíng hào :
lái yī qǐ tiào gè wǔ
IXFORM- sūn yì háng :
NANANANANA
IXFORM- duàn xīng xīng :
Yeah
IXFORM- lián huái wěi :
NANANANANA
IXFORM- duàn xīng xīng :
Yo bié zài làng fèi shí jiān shī qù wú fǎ zhuī huí
jiā rù pài duì bǎ fán nǎo tōng tōng cuī huǐ
IXFORM- sūn yì háng :
rè làng qīn xí zhè gǎn jué jìn hū wán měi
xīn qíng xiàng zài gāo kōng wǔ dòng xuán zhuǎn là shuǐ
IXFORM- liú jùn :
Ah yeah gēn jié zòu diǎn tóu
And when I see you
zhè xuán lǜ zào dòng zhěng gè yǔ zhòu wow
IXFORM- luó yī zhōu :
xià rì pài duì yāo qǐng hán
yào jì gěi kuáng rè pài bié là dān
IXFORM- liú guān yòu :
gēn zhuó yīn lè de jié pāi zì yóu zhǎo dào líng gǎn
IXFORM- duàn xīng xīng :
All guys
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
rè làng méi yǒu xiū zhǐ fú
IXFORM- liú guān yòu :
Cheer up Cheer up wow
huǒ shān màn tài kōng
IXFORM- sūn yì háng :
rè làng méi yǒu xiū zhǐ fú
IXFORM- lián huái wěi :
Hands up Hands up
jìn qíng diǎn rán nèi xīn xiǎo yǔ zhòu
IXFORM- liú guān yòu :
lái yī qǐ tiào gè wǔ
IXFORM:
NANANANANA
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
Hey I feel good
IXFORM:
NANANANANA
IXFORM- sūn yì háng :
Come on Come on
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
lái tiào gè wǔ
IXFORM:
NANANANANA
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
Let's do it
IXFORM- luó yī zhōu :
zài shì jiè zhōng xīn tiào gè wǔ
IXFORM- dèng xiào cí :
kuáng rè làng cháo wú xiū zhǐ péng pài
mào xiǎn de mèng yě zhèng zài jiā zǎi
IXFORM- sūn yíng hào :
shài zhuó yuè guāng áo yóu xīng hǎi
yāo nǐ yī qǐ lái yī qǐ high go
IXFORM:
wǒ yīng xià tiān de yāo
xīn zàng rè liè zhuó shāo
IXFORM- liú guān yòu :
I am the crazy one
IXFORM:
rè làng méi yǒu xiū zhǐ fú
Cheer up Cheer up wow
huǒ shān màn tài kōng
rè làng méi yǒu xiū zhǐ fú
Hands up Hands up
jìn qíng diǎn rán nèi xīn xiǎo yǔ zhòu
IXFORM- dèng xiào cí :
lái yī qǐ tiào gè wǔ
IXFORM:
Wow
IXFORM- sūn yíng hào :
So so so so so hot so good
IXFORM:
Wow
IXFORM- táng jiǔ zhōu :
rè làng cháo lǐ tiào gè wǔ
IXFORM- luó yī zhōu :
Yeah in the hot summer
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát So Hot

về máy:

Thêm bài hát So Hot vào danh sách Playlist

Bài hát của IXFORM
Xem tất cả
Video của IXFORM
Xem tất cả
;