Into The Fire - INTO1

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
liú yǔ :
We gotta we gotta
We gotta gotta gotta get up
Wu come on
zàn duō :
Get up get up
Go into the fire
Ha hey hey
lì wán :
Get up get up
Come on
Ha ha
liú yǔ :
shì tōng tōng de xīn tiào
děng chū fā de hào jiǎo
mǐ qiǎ :
duì shǒu bù shì wèn tí
wǒ mén kàn hǎo zì jǐ
zàn duō :
jí hé shì làng màn xìn hào
pān shàng yī zuò zuò shān gāo
gāo qīng chén :
xiāo sǎ shàng zhèn de jīng cǎi
yíng xià yī shēng hē cǎi
lì wán :
méi rén shēng lái jiù shì wú dí
tàn suǒ wèi zhī de yóu xì
bó yuǎn :
ná chū chāo qiáng lì de wǔ qì
It comes from unity
liú zhāng :
I gotta move I gotta prove mèng káng zài bèi shàng
wǒ mén de lù shǒu wò de kù
dū write in bèi wàng
lín mò :
fēng fān yáng qǐ wǒ mén shì dà fēng guò jìng
Get up get up
Go into the fire
liú yǔ :
Go
hé :
Oh oh oh oh oh
jī tuì fēng bào
Oh oh oh oh oh
zhāng jiā yuán / yǐn hào yǔ / zhōu kē yǔ :
Get up get up
We gotta gotta get up
hé :
Oh oh oh oh oh
jiā sù xīn tiào
Oh oh oh oh oh
Get up get up
Go into the fire
zhōu kē yǔ :
chuán dì huǒ yàn together chāo yuè zhè jiè xiàn
Pain for the gain
měi kē xīng zhàn fàng dào càn làn
yǐn hào yǔ :
wǒ mén chuān yuè huāng yě
zhàn zài bǐ cǐ shēn biān
zhāng jiā yuán :
Keep děng dài mèng de pén zāi quán bù dū duì xiàn
nǎ pà shī bài xià gè zī tài jué duì bù huì biàn
liú yǔ :
shàng zhèn yíng xià zhè yī shēng hē cǎi
kàn qián fāng lù shàng huā zhèng shèng kāi
mǐ qiǎ / lín mò / bó yuǎn :
Go into the fire
hé :
Oh oh oh oh oh
jī tuì fēng bào
Oh oh oh oh oh
liú yǔ / zàn duō / lì wán :
Get up get up
We gotta gotta get up
hé :
Oh oh oh oh oh
jiā sù xīn tiào
( bó yuǎn : jiā sù de xīn tiào )
Oh oh oh oh oh
Get up get up
Go into the fire
mǐ qiǎ :
měi kē xīn dū huí yīng
jiù bù shì hán lěng de wú rén zhī dì
lín mò :
zǒu guò sì jì bù tóng fēng jǐng
yǐn hào yǔ :
xīn bù tíng huǒ yàn zài cì jiàng lín
gāo qīng chén / liú zhāng :
Go into the fire
hé :
Oh oh oh oh oh
jī tuì fēng bào
Oh oh oh oh oh
liú yǔ / lì wán / gāo qīng chén / bó yuǎn / yǐn hào yǔ / liú zhāng :
Get up get up
We gotta gotta get up
hé :
Oh oh oh oh oh
jiā sù xīn tiào
Oh oh oh oh oh
zàn duō / mǐ qiǎ / lín mò / zhāng jiā yuán / zhōu kē yǔ :
Get up get up
Go into the fire
hé :
Oh oh oh oh oh
jī tuì fēng bào
( gāo qīng chén : jī tuì fēng bào oh)
Oh oh oh oh oh
Get up get up
We gotta gotta get up
Oh oh oh oh oh
jiā sù xīn tiào
Oh oh oh oh oh
jī tuì fēng bào
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Into The Fire

về máy:

Thêm bài hát Into The Fire vào danh sách Playlist

Bài hát của INTO1
Xem tất cả
Video của INTO1
Xem tất cả
;