SHOCK - ICE

Restrict Content

SHOCK

Đóng góp: satoru
SHOCK - ICE

G-Shock with ICE yoo

我们掰手腕不是在过家家
wǒ mén bāi shǒu wàn bù shì zài guò jiā jiā
这儿还不够味道往锅里继续加辣
zhè ér huán bù gòu wèi dào wǎng guō lǐ jì xù jiā là
那些假打勒娃儿就继续假打
nà xiē jiǎ dǎ lè wá ér jiù jì xù jiǎ dǎ
我们耍引擎他们耍勒马达
wǒ mén shuǎ yǐn qíng tā mén shuǎ lè mǎ dá
不要想尽方法偷偷打我主意
bù yào xiǎng jìn fāng fǎ tōu tōu dǎ wǒ zhǔ yì
快来硬碰硬赢得这片土地
kuài lái yìng pèng yìng yíng dé zhè piàn tǔ dì
不够成功说明你还不够努力
bù gòu chéng gōng shuō míng nǐ huán bù gòu nǔ lì
收割这个市场感觉像是在捕鱼
shōu gē zhè gè shì cháng gǎn jué xiàng shì zài bǔ yú
feel like 黄金时代
feel like huáng jīn shí dài
出手就像Jordan
chū shǒu jiù xiàng Jordan
华丽操作像开了脚本
huá lì cāo zuò xiàng kāi liǎo jiǎo běn
我们年轻
wǒ mén nián qīng
所以从不腰疼
suǒ yǐ cóng bù yāo téng
台上狂躁台下一片叫声
tái shàng kuáng zào tái xià yī piàn jiào shēng
toughness
我们比钻石坚硬
wǒ mén bǐ zuān shí jiān yìng
你嘴里的贬低
nǐ zuǐ lǐ de biǎn dī
我们追求质量不贪便宜
wǒ mén zhuī qiú zhì liáng bù tān biàn yí
我的妈妈说我做事特别偏激
wǒ de mā mā shuō wǒ zuò shì tè bié piān jī
我们这种款式他们找不到范本
wǒ mén zhè zhǒng kuǎn shì tā mén zhǎo bù dào fàn běn
那些对手不是对手我感觉淡疼
nà xiē duì shǒu bù shì duì shǒu wǒ gǎn jué dàn téng
我们从白天忙事业一直到三更
wǒ mén cóng bái tiān máng shì yè yī zhí dào sān gēng
那些闹得凶勒一般吼不过三声
nà xiē nào dé xiōng lè yī bān hǒu bù guò sān shēng

真的感觉不到累
zhēn de gǎn jué bù dào léi
像氮泵充能直接让我顶到肺
xiàng dàn bèng chōng néng zhí jiē ràng wǒ dǐng dào fèi
买了块表要当你面给你讲
mǎi liǎo kuài biǎo yào dāng nǐ miàn gěi nǐ jiǎng
用音乐赚金币我真勒特别爽
yòng yīn lè zhuàn jīn bì wǒ zhēn lè tè bié shuǎng
我左手的金表你不要来碰pang
wǒ zuǒ shǒu de jīn biǎo nǐ bù yào lái pèng pang
就算再过10年也照样有样
jiù suàn zài guò 10 nián yě zhào yàng yǒu yàng
真心感谢朝我倾斜的天平
zhēn xīn gǎn xiè zhāo wǒ qīng xié de tiān píng
出人头地 我一直坚信
chū rén tóu dì wǒ yī zhí jiān xìn
没有什么能把我给监禁
méi yǒu shén me néng bǎ wǒ gěi jiān jīn
流言蜚语当作甜品
liú yán fēi yǔ dāng zuò tián pǐn
work out work out in da house
haters 瘦得我想笑
haters shòu dé wǒ xiǎng xiào
不开窍勒日龙包
bù kāi qiào lè rì lóng bāo
还有风吹勒墙头草
huán yǒu fēng chuī lè qiáng tóu cǎo
我只靠她来支撑
wǒ zhī kào tā lái zhī chēng
分贝能大到失声
fēn bèi néng dà dào shī shēng
该行动了抬头看一看我手上的指针
gāi xíng dòng liǎo tái tóu kàn yī kàn wǒ shǒu shàng de zhǐ zhēn

当我不在SHAKE
dāng wǒ bù zài SHAKE
我们是不同阶级
wǒ mén shì bù tóng jiē jí
看我独自弹跳起步完成了空中接力
kàn wǒ dú zì dàn tiào qǐ bù wán chéng liǎo kōng zhōng jiē lì

KINGDOM冰天雪地
kINGDOM bīng tiān xuě dì
SNOW沾满鞋底
sNOW zhān mǎn xié dǐ
超跑从闹市区一路往南开回了街区
chāo pǎo cóng nào shì qū yī lù wǎng nán kāi huí liǎo jiē qū

SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
YOU KNOW WE TOUGHNESS
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
YOU KNOW WE TOUGHNESS
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
YOU KNOW WE TOUGHNESS

SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
SHOCK
YOU KNOW WE TOUGHNESS
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát SHOCK

về máy:

Thêm bài hát SHOCK vào danh sách Playlist

Bài hát của ICE
Xem tất cả
Video của ICE
Xem tất cả
;