Red - ICE; Jackson Wang

Restrict Content

Red

Đóng góp: maximus
We be Cooking this like
Hundred
Wake up in the sky we flying high N
Hundred
Cooking up the flame we going full out
Burn it
Team Wang Ice be cooking in a room n
Burn it burn it burn it
Zhè shì wǒ de red life red life
Kànhǎo wǒ de jiǎobù yuè lái yuè kuài
Shǔyú wǒ de red life red life
Cǎizhe red life de jiépāi jiépāi
Real red life
Zǒu shàng xīn de táijiē cóng bù huì xièdài
I'm not alone baby wǒ de xiěyè hóng
Yào gǎnxiè suǒyǒu huáng pífūmen wàijiè de ài
Xiǎng yào xīnshǎng rap show quándōu láizì wǒ de zuǐ lǐ
Wǒ de jiā xiàng studio suīrán wǒ yě hěn shǎo huíqù
Fēi lái fēi qù xiàng chāorén bān de wēilì
Wǒ de fēiyì dōu gēn bù shàng wǒ guǐjī
Stay a 100 China popping living all way long
Jackson& ICE be rocking sipping on the maotai now
Circus in ambition team wang ice
Cooking now
Here's your plate we got the sauce together pour it up
Stay a 100 China popping living all way long
Jackson& ICE be rocking sipping on the maotai now
Circus in ambition team wang ice
Cooking now
Here's your plate we got the sauce together pour it up
Hundred
Wake up in the sky we flying high N
Hundred
Cooking up the flame we going full out
Burn it
Team Wang Ice be cooking in a room n
Burn it burn it burn it
Zhè shì wǒ de red life red life
Kànhǎo wǒ de jiǎobù yuè lái yuè kuài
Shǔyú wǒ de red life red life
Cǎizhe red life de jiépāi jiépāi
Make it rock
Make it rain all them ambition in my Bling
Chain be dripping too much water We gon sink
What They say
Never have any regrets after the game
Flying in a jet guǎngzhōu
HONG KONG shang hai to běijīng
Zhōngguó rén liúzhe zhōngguó xuè
Wǒ yīzhí wǎng qián zǒu
Starving
So hungry
Zěnme chī yě hái bùgòu
Drop it low. Asking for More
Buỳòng jì zhù wǒ de míngzì
All u gotta know
Wǒ shì zhōngguó 90 hòu yeah
Gǎnxiè nàgè wǒ céngjīng dāi zàijiā tóu
Hái méiyǒu fàngqì huì duì zìjǐ nǔlì jiāyóu
Zhè chǎng Rap game wǒ bùguǎn shì shéi
Gēnběn wúsuǒwèi
Nǐ yǐqián hèn wǒ xiànzài duì wǒ follow
Méiyǒu tài duō kòngxián wǒ de wèilái bèi shòu zhòngshì
Wǒ de sīxiǎng hěn zìyóu bu huì bèi shòu kòngzhì
Yòng shíjiān lái zhèngmíng wǒ de yīqiè OH MAN
Huáng pífū de róngyù wéirào zài wǒ zhōuwéi
We be Cooking this like
Hundred
Wake up in the sky we flying high N
Hundred
Cooking up the flame we going full out
Burn it
Team Wang Ice be cooking in a room n
Burn it burn it burn it
Zhè shì wǒ de red life red life
Kànhǎo wǒ de jiǎobù yuè lái yuè kuài
Shǔyú wǒ de red life red life
Cǎizhe red life de jiépāi jiépāi
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Red

về máy:

Thêm bài hát Red vào danh sách Playlist

Bài hát của ICE; Jackson Wang
Xem tất cả
Video của ICE; Jackson Wang
Xem tất cả
<>;