Ký Ức Đau Thương (伤人回忆) - Huyền Tử

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
lǚ tú dào dǐ huán yào duō jiǔ
cái néng bǎ nǐ de ài yōng yǒu
wǔ yè zhǎn zhuǎn huí yì fān yǒng
shǎn shuò ní hóng
chén mò bù yǔ zǒu le duō yuǎn
gǎn shòu zhè wú qù de qíng jié
rán shāo de jù diǎn
qīng dàn miáo xiě
yǐn tòng de cuò jué
dū shì wǒ bù gāi
shì wǒ tài yī lài
shì wǒ bǎ fū yǎn dāng chéng suǒ wèi de qī dài
tài yáo yuǎn de ài
xiě bù chū wèi lái
cāng huáng zhuì là zhī liú xià wú nài
shì wǒ tǎn bái
shì wǒ dǒng tài kuài
shì wǒ bǎ gù shì jié wěi yǎn biàn chéng shāng hài
zài jiàn wǒ de ài
fàng shǒu bù huí lái
lèi liú guò xīn hǎi
huái niàn yě zhī shì yī cháng yì wài
chén mò bù yǔ zǒu le duō yuǎn
gǎn shòu zhè wú qù de qíng jié
rán shāo de jù diǎn
qīng dàn miáo xiě
yǐn tòng de cuò jué
dū shì wǒ bù gāi
shì wǒ tài yī lài
shì wǒ bǎ fū yǎn dāng chéng suǒ wèi de qī dài
tài yáo yuǎn de ài
xiě bù chū wèi lái
cāng huáng zhuì là zhī liú xià wú nài
shì wǒ tǎn bái
shì wǒ dǒng tài kuài
shì wǒ bǎ gù shì jié wěi yǎn biàn chéng shāng hài
zài jiàn wǒ de ài
fàng shǒu bù huí lái
lèi liú guò xīn hǎi
huái niàn yě zhī shì yī cháng yì wài
nà xiē cuò wù de ān pái
shèn tòu zài sī xù lǐ de guò wǎng
rǎn sè wěi zhuāng jì xù chěng qiáng
wǒ bǎ ài lǎo cǎo shōu cháng
zhuǎn shēn yǎn mái táo bù chū lái
shāng rén huí yì què yòu zài zhǎo xún guǐ jì
shì wǒ bù gāi
shì wǒ tài yī lài
shì wǒ bǎ fū yǎn dāng chéng suǒ wèi de qī dài
tài yáo yuǎn de ài
xiě bù chū wèi lái
cāng huáng zhuì là zhī liú xià wú nài
shì wǒ tǎn bái
shì wǒ dǒng tài kuài
shì wǒ bǎ gù shì jié wěi yǎn biàn chéng shāng hài
zài jiàn wǒ de ài
fàng shǒu bù huí lái
lèi liú guò xīn hǎi
huái niàn yě zhī shì yī cháng yì wài
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ký Ức Đau Thương (伤人回忆)

về máy:

Thêm bài hát Ký Ức Đau Thương (伤人回忆) vào danh sách Playlist

Bài hát của Huyền Tử
Xem tất cả
Video của Huyền Tử
Xem tất cả
<>;