Rất Lâu (很久) - Hùng Cẩm Thắng

Restrict Content

Rất Lâu (很久)

Đóng góp: danjustince
yī cháng yǔ huà zuò fēng yè
wǎn fēng chuī sàn le zhěng gè jì jié
wǒ zhī shēn xiàn rù hán lěng dōng tiān
bǎ ài diū gěi shí jiān
bīng fēng le qī dài
sī niàn tōu tōu zài màn yán
nǐ shuō fēn shǒu de nà tiān
wǒ kū le zhěng yè
lí kāi yòu hài pà zǒu dé tài yuǎn
nǐ zēng jīng hěn xiǎng qù de hǎi biān
méi néng péi nǐ kàn jiàn
nǐ bù chī de cài
wǒ jì le nà me duō nián
wǒ xiǎng le hěn jiǔ
xiǎng zì yóu què zǒng huí dào yuán diǎn
wǒ kū le hěn jiǔ
yíng zhuó fēng zài měi yī gè xià yǔ tiān
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
cóng bù zēng tuǒ xié
nǐ de míng zì yíng rào wǒ xīn tóu mò niàn
ài bèi dǎ shàng le sǐ jié
wǒ děng le hěn jiǔ
yī zhí děng què děng bù dào zhōng diǎn
wǒ tòng le hěn jiǔ
dào xiàn zài méi zǒu chū fēng suǒ de quān
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
nǐ què kàn bù jiàn
zhuǎn shēn yǐ hòu wǒ
yǎn lèi xiōng yǒng cái fā xiàn
nǐ cuì ruò de nà miàn
ér nǐ yǐ jīng zǒu yuǎn
nǐ shuō fēn shǒu de nà tiān
wǒ kū le zhěng yè
lí kāi yòu hài pà zǒu dé tài yuǎn
nǐ zēng jīng hěn xiǎng qù de hǎi biān
méi néng péi nǐ kàn jiàn
nǐ bù chī de cài
wǒ jì le nà me duō nián
wǒ xiǎng le hěn jiǔ
xiǎng zì yóu què zǒng huí dào yuán diǎn
wǒ kū le hěn jiǔ
yíng zhuó fēng zài měi yī gè xià yǔ tiān
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
cóng bù zēng tuǒ xié
nǐ de míng zì yíng rào wǒ xīn tóu mò niàn
ài bèi dǎ shàng le sǐ jié
wǒ děng le hěn jiǔ
yī zhí děng què děng bù dào zhōng diǎn
wǒ tòng le hěn jiǔ
dào xiàn zài méi zǒu chū fēng suǒ de quān
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
nǐ què kàn bù jiàn
zhuǎn shēn yǐ hòu wǒ
yǎn lèi xiōng yǒng cái fā xiàn
nǐ cuì ruò de nà miàn
ér nǐ yǐ jīng zǒu yuǎn
wǒ děng le hěn jiǔ
yī zhí děng què děng bù dào zhōng diǎn
wǒ tòng le hěn jiǔ
dào xiàn zài méi zǒu chū fēng suǒ de quān
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
nǐ què kàn bù jiàn
zhuǎn shēn yǐ hòu wǒ
yǎn lèi xiōng yǒng cái fā xiàn
nǐ cuì ruò de nà miàn
ér nǐ yǐ jīng zǒu yuǎn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Rất Lâu (很久)

về máy:

Thêm bài hát Rất Lâu (很久) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hùng Cẩm Thắng
Xem tất cả
Video của Hùng Cẩm Thắng
Xem tất cả
;