Lãng Triều (浪潮) - Hứa Nguỵ Châu; Tống Thiến

Restrict Content
Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Hứa Ngụy Châu (许魏洲):
Huāduǒ zài děngdài
Hé shí huì shèngkāi
Jīngguò zhè yījì
Báixuě ái'ái
Yǔdiǎn huì luòxià
Chūnléi qǐ
Wéifēng lái

Tống Thiến:
Qiánliú lǐ rěnnài
Xīnzhōng yǒu shānhǎi
Jīxù de lìliàng
Zhōng huì péngpài
Mìngyùn zìjǐ ānpái

Hứa Ngụy Châu (许魏洲):
Shēn wéi yī lì chén'āi
Chéng fēng zhuīzhú guāngcǎi
Bǎochí fènjìn zītài bù luò bài
Fēixiáng zài yúntiān wài

Tống Thiến:
Chuānguò yīpiàn yīnmái
Jiù néng tiàowàng wèilái
Zài guāngyīn lǐ bǐsài
Hòulàng yě fānjiāngdǎohǎi

Hứa Ngụy Châu (许魏洲):
Xiōngyǒng ér lái
Yǐ chūxīn xiàng shìjiè gàobái
Yǐ shě wǒ qí shéi nà zhǒng qìgài
Měi duǒ lànghuā dōu péngpài

Tống Thiến:
Xiōngyǒng ér lái
Dēng shéncǎi fēiyáng de wǔtái
Yǐ rèxuè zhèngmíng zìjǐ cúnzài
Zhè shídài
Huì cìyǔ wǒ róngyào jiǎngpái

Hứa Ngụy Châu (许魏洲):
Shēn wéi yī lì chén'āi
Chéng fēng zhuīzhú guāngcǎi
Bǎochí fènjìn zītài bù luò bài
Fēixiáng zài yúntiān wài

Tống Thiến:
Chuānguò yīpiàn yīnmái
Jiù néng tiàowàng wèilái
Zài guāngyīn lǐ bǐsài
Hòulàng yě fānjiāngdǎohǎi

Hứa Ngụy Châu (许魏洲):
Xiōngyǒng ér lái
Yǐ chūxīn xiàng shìjiè gàobái
Yǐ shě wǒ qí shéi nà zhǒng qìgài
Měi duǒ lànghuā dōu péngpài

Tống Thiến:
Xiōngyǒng ér lái
Dēng shéncǎi fēiyáng de wǔtái
Yǐ rèxuè zhèngmíng zìjǐ cúnzài
Zhè shídài
Huì cìyǔ wǒ róngyào jiǎngpái
Měi gèrén dōu bù yīyàng
Měi kē xīn dōu wú kě tìdài
Zìjǐ de lù zìjǐ lái zhǔzǎi

Hứa Ngụy Châu (许魏洲):
Měi gè mèng dōu hěn jīngcǎi
Bùjū yī gé tiānshēng wǒ cái
Bù xūyào duì shéi móbài
Xiōngyǒng ér lái
Yǐ chūxīn xiàng shìjiè gàobái
Yǐ shě wǒ qí shéi nà zhǒng qìgài
Měi duǒ lànghuā dōu péngpài

Hợp âm (合):
Xiōngyǒng ér lái
Dēng shéncǎi fēiyáng de wǔtái
Yǐ rèxuè zhèngmíng zìjǐ cúnzài
Zhè shídài
Huì cìyǔ wǒ róngyào jiǎngpái
Xiōngyǒng ér lái
Dēng shéncǎi fēiyáng de wǔtái
Yǐ rèxuè zhèngmíng zìjǐ cúnzài
Zhè shídài
Huì cìyǔ wǒ róngyào jiǎngpái
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lãng Triều (浪潮)

về máy:

Thêm bài hát Lãng Triều (浪潮) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hứa Nguỵ Châu; Tống Thiến
Xem tất cả
Video của Hứa Nguỵ Châu; Tống Thiến
Xem tất cả
;