Địa Cầu Đáng Yêu Nhất (地球最可爱) - Hồng Cách Cách

Restrict Content

Địa Cầu Đáng Yêu Nhất (地球最可爱)

Đóng góp: westlife275
zhěng gè dì qiú jiù shǔ nǐ de biǎo qíng
zuì zuì kě ài
yǒng yuǎn shì zuì yuán qì zuì mó lì
wán měi zhuàng tài
xiǎng hé nǐ rì yè kàn hǎi
zhí dào shì jiè zhī shèng xià
You and I
yī xiǎng dào nǐ wǒ de xīn pēng pēng tiào
xiàng shōu dào liàn ài jǐng bào
dì biǎo kōng qì de rè dù gāng gāng hǎo
kuài lè fā jiào
běi bàn qiú de qíng tiān yě yīn wéi nǐ
wū yún quán bù bèi gǎn pǎo
nǐ tū rán chū xiàn zài wǒ de hǎi dǎo
xiàng fēng bào méi yǒu yù gào
juàn zǒu le suǒ yǒu fán nǎo fēi shàng le yún xiāo
zhěng gè shì jiè duō bā àn zài rán shāo
wǒ zhī ài nǐ de xiào zhēn hǎo
zhěng gè dì qiú jiù shǔ nǐ de yǎn shén
zuì zuì kě ài
zhī yào kào jìn yī diǎn kàn yī yǎn
xīn tiào chāo zǎi
xiàng yáng guāng wú kě qǔ dài
róng huà le tiān kōng yīn mái
nǐ yī xiào wǒ de xīn liàng qǐ lái
zhěng gè dì qiú jiù shǔ nǐ de biǎo qíng
zuì zuì kě ài
yǒng yuǎn shì zuì yuán qì zuì mó lì
wán měi zhuàng tài
xiǎng hé nǐ rì yè kàn hǎi
zhí dào shì jiè zhī shèng xià
You and I
nǐ tū rán chū xiàn zài wǒ de hǎi dǎo
xiàng fēng bào méi yǒu yù gào
juàn zǒu le suǒ yǒu fán nǎo fēi shàng le yún xiāo
zhěng gè shì jiè duō bā àn zài rán shāo
wǒ zhī ài nǐ de xiào zhēn hǎo
zhěng gè dì qiú jiù shǔ nǐ de yǎn shén
zuì zuì kě ài
zhī yào kào jìn yī diǎn kàn yī yǎn
xīn tiào chāo zǎi
xiàng yáng guāng wú kě qǔ dài
róng huà le tiān kōng yīn mái
nǐ yī xiào wǒ de xīn liàng qǐ lái
zhěng gè dì qiú jiù shǔ nǐ de biǎo qíng
zuì zuì kě ài
yǒng yuǎn shì zuì yuán qì zuì mó lì
wán měi zhuàng tài
xiǎng hé nǐ rì yè kàn hǎi
zhí dào shì jiè zhī shèng xià
You and I
zhěng gè dì qiú jiù shǔ nǐ de yǎn shén
zuì zuì kě ài
zhī yào kào jìn yī diǎn kàn yī yǎn
xīn tiào chāo zǎi
xiàng yáng guāng wú kě qǔ dài
róng huà le tiān kōng yīn mái
nǐ yī xiào wǒ de xīn liàng qǐ lái
zhěng gè dì qiú jiù shǔ nǐ de biǎo qíng
zuì zuì kě ài
yǒng yuǎn shì zuì yuán qì zuì mó lì
wán měi zhuàng tài
xiǎng hé nǐ rì yè kàn hǎi
zhí dào shì jiè zhī shèng xià
You and I
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Địa Cầu Đáng Yêu Nhất (地球最可爱)

về máy:

Thêm bài hát Địa Cầu Đáng Yêu Nhất (地球最可爱) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hồng Cách Cách
Xem tất cả
Video của Hồng Cách Cách
Xem tất cả
;