Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) (DJEva版) - Hoàng Tĩnh Mỹ

Restrict Content
Đóng góp: Shadow
Huíyì bèi shíjiān máizàng
gùshì què zhǐ duǎn qíng cháng
qǐng jìdé wǒ àiguò nǐ rú chī rú kuáng
báixuě cāngmáng luò fēngshuāng
yuè xià gūyǐng bùchéng shuāng
jǐ fēn zuìyì shàngtou wú rén sù zhōngcháng
huíyì bèi shíjiān máizàng
gùshì què zhǐ duǎn qíng cháng
qǐng jìdé wǒ àiguò nǐ rú chī rú kuáng
chuāngwài yīmǒ bái yuèguāng
zhào liàng xīnjiān de yōushāng
bùzhī yuǎnfāng de nǐ bié lái wúyàng
lù biān shùyè yòu kūhuáng
guòqù tuìshǎi de múyàng
ài hèn chuān cháng érguò
wéi wǒ yīrén dǎng
yúshēng tiānyá gè yīfāng
bùrú cóngcǐ liǎng xiāng wàng
shìwèn jǐ rén néng táoguò hóngchén qíngchǎng
shìjiān ài hèn jiē huāngtáng
bànshēng rú mèng mèng tài zhǎng
cánhuā luò rù zhǐ jiān què nán shíguòwǎng
báixuě cāngmáng luò fēngshuāng
yuè xià gūyǐng bùchéng shuāng
jǐ fēn zuìyì shàngtou wú rén sù zhōngcháng
huíyì bèi shíjiān máizàng
gùshì què zhǐ duǎn qíng cháng
qǐng jìdé wǒ àiguò nǐ rú chī rú kuáng
chuāngwài yīmǒ bái yuèguāng
zhào liàng xīnjiān de yōushāng
bùzhī yuǎnfāng de nǐ bié lái wúyàng
lù biān shùyè yòu kūhuáng
guòqù tuìshǎi de múyàng
ài hèn chuān cháng érguò
wéi wǒ yīrén dǎng
yúshēng tiānyá gè yīfāng
bùrú cóngcǐ liǎng xiāng wàng
shìwèn jǐ rén néng táoguò hóngchén qíngchǎng
shìjiān ài hèn jiē huāngtáng
bànshēng rú mèng mèng tài zhǎng
cánhuā luò rù zhǐ jiān què nán shí guòwǎng
báixuě cāngmáng luò fēngshuāng
yuè xià gūyǐng bùchéng shuāng
jǐ fēn zuìyì shàngtou wú rén sù zhōngcháng
huíyì bèi shíjiān máizàng
gùshì què zhǐ duǎn qíng cháng
qǐng jìdé wǒ àiguò nǐ rú chī rú kuáng
yúshēng tiānyá gè yīfāng
bùrú cóngcǐ liǎng xiāng wàng
shìwèn jǐ rén néng táoguò hóngchén qíngchǎng
shìjiān ài hèn jiē huāngtáng
bànshēng rú mèng mèng tài zhǎng
cánhuā luò rù zhǐ jiān què nán shí guò wǎng
báixuě cāngmáng luò fēngshuāng
yuè xià gūyǐng bùchéng shuāng
jǐ fēn zuìyì shàngtou wú rén sù zhōngcháng
huíyì bèi shíjiān máizàng
gùshì què zhǐ duǎn qíng cháng
qǐng jìdé wǒ àiguò nǐ rú chī rú kuáng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) (DJEva版)

về máy:

Thêm bài hát Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) (DJEva版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hoàng Tĩnh Mỹ
Xem tất cả
Video của Hoàng Tĩnh Mỹ
Xem tất cả
;