Nguyên Lai Thị Ngã (源来是我) (DJ Hoa Tiếu; DJ花哨 Original Mix) - Hoa Tiếu; Vương Tiểu Nguyên

Restrict Content

Nguyên Lai Thị Ngã (源来是我) (DJ Hoa Tiếu; DJ花哨 Original Mix)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Qíngyì fàngxīn zhōng de hǎo ya ma hǎo xiǎohuǒ
Rèn suìyuè cuōtuó gǎn wèn rénshēng jǐhé
Bùzhī tiāngāodìhòu wǒ yīshēng sǎtuō
Zìyóu zìzài shì zhēn wǒ běnsè
Zài kǔ zài nán wǒ yīxiào érguò
Wǒ de shēngmìng jiù xiàng shì yītiáo xiǎohé
Xiǎohé wān wān yù dào tài duō de kǎnkě
Jíle guǎiwān de shíhòu shéi lái péi wǒ
Zhēnxīn de xiōngdì tā dàodǐ yǒu jǐ gè
Qíngyì fàngxīn zhōng de hǎo ya ma hǎo xiǎohuǒ
Xū tóu bā nǎo nà bùshì wǒ
Cóng bù jìjiào tài duō wǒ kuài kuàilè lè de
Fēng lǐ yǔ lǐ zán yě méiyǒu pàguò
Qíngyì fàngxīn zhōng de hǎo ya ma hǎo xiǎohuǒ
Shí shízài zài yuán lái shì wǒ
Cóng bù jìjiào tài duō wǒ kuài kuàilè lè de
Rén hǎi mángmáng kàn wǒ yīngxióng běnsè
Xū tóu bā nǎo nà bùshì wǒ
Rèn suìyuè cuōtuó gǎn wèn rénshēng jǐhé
Bùzhī tiāngāodìhòu wǒ yīshēng sǎtuō
Zìyóu zìzài shì zhēn wǒ běnsè
Zài kǔ zài nán wǒ yīxiào érguò
Wǒ de shēngmìng jiù xiàng shì yītiáo xiǎohé
Xiǎohé wān wān yù dào tài duō de kǎnkě
Jíle guǎiwān de shíhòu shéi lái péi wǒ
Zhēnxīn de xiōngdì tā dàodǐ yǒu jǐ gè
Qíngyì fàngxīn zhōng de hǎo ya ma hǎo xiǎohuǒ
Xū tóu bā nǎo nà bùshì wǒ
Cóng bù jìjiào tài duō wǒ kuài kuàilè lè de
Fēng lǐ yǔ lǐ zán yě méiyǒu pàguò
Qíngyì fàngxīn zhōng de hǎo ya ma hǎo xiǎohuǒ
Shí shízài zài yuán lái shì wǒ
Cóng bù jìjiào tài duō wǒ kuài kuàilè lè de
Rén hǎi mángmáng kàn wǒ yīngxióng běnsè
Qíngyì fàngxīn zhōng de hǎo ya ma hǎo xiǎohuǒ
Xū tóu bā nǎo nà bùshì wǒ
Cóng bù jìjiào tài duō wǒ kuài kuàilè lè de
Fēng lǐ yǔ lǐ zán yě méiyǒu pàguò
Qíngyì fàngxīn zhōng de hǎo ya ma hǎo xiǎohuǒ
Shí shízài zài yuán lái shì wǒ
Cóng bù jìjiào tài duō wǒ kuài kuàilè lè de
Rén hǎi mángmáng kàn wǒ yīngxióng běnsè
Rén hǎi mángmáng kàn wǒ yīngxióng běnsè.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Nguyên Lai Thị Ngã (源来是我) (DJ Hoa Tiếu; DJ花哨 Original Mix)

về máy:

Thêm bài hát Nguyên Lai Thị Ngã (源来是我) (DJ Hoa Tiếu; DJ花哨 Original Mix) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hoa Tiếu; Vương Tiểu Nguyên
Xem tất cả
Video của Hoa Tiếu; Vương Tiểu Nguyên
Xem tất cả
;