Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) - Hoa Đồng

Restrict Content

Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Wǒ yǒu gè cáng zài xīnlǐ de mìmì
fánrǎozhe wǒ jìng rú zhǐ shuǐ de fàn xīn
wǒ bì shàngle yǎnjīng niàn bōrě bōluómì
kěshì zhēng kāi yǎnkàn dào de quándōu shì nǐ
nǐ yǐ biàn chéng wǒ dù jié de xīn yǐn
kěshì wǒ fú cíbēi ràng wǒ bié hèn nǐ
wǒ yě cā liàngle míngjìng kěshì hái kàn bù qīng
zěnme shì sè yì shì kōng míngmíng shì nǐ
wǒ xiǎng lìdì fēi qù huàshēn pútí
guòqù de dōu fàngxià chéngwéi guòqù
kěshì wǒ fú qù chén'āi hái yǒu huíyì
shì yuán shì jié yào zěnme wàngjì
wǒ xiǎng lìdì fēi qù huàshēn pútí
kě wǒ chényuán wèi jìn dōu yīnwèi nǐ
wèishéme wǒ qiánchéng shǒu chízhe jièlǜ
dùle nǐ què dù bùliǎo zìjǐ
wǒ yǒu gè cáng zài xīnlǐ de mìmì
fánrǎozhe wǒ jìng rú zhǐ shuǐ de fàn xīn
wǒ bì shàngle yǎnjīng niàn bōrě bōluómì
kěshì zhēng kāi yǎnkàn dào de quándōu shì nǐ
nǐ yǐ biàn chéng wǒ dù jié de xīn yǐn
kěshì wǒ fú cíbēi ràng wǒ bié hèn nǐ
wǒ yě cā liàngle míngjìng kěshì hái kàn bù qīng
zěnme shì sè yì shì kōng míngmíng shì nǐ
wǒ xiǎng lìdì fēi qù huàshēn pútí
guòqù de dōu fàngxià chéngwéi guòqù
kěshì wǒ fú qù chén'āi hái yǒu huíyì
shì yuán shì jié yào zěnme wàngjì
wǒ xiǎng lìdì fēi qù huàshēn pútí
kě wǒ chényuán wèi jìn dōu yīnwèi nǐ
wèishéme wǒ qiánchéng shǒu chízhe jièlǜ
dùle nǐ què dù bùliǎo zìjǐ
wǒ xiǎng lìdì fēi qù huàshēn pútí
guòqù de dōu fàngxià chéngwéi guòqù
kěshì wǒ fú qù chén'āi hái yǒu huíyì
shì yuán shì jié yào zěnme wàngjì
wǒ xiǎng lìdì fēi qù huàshēn pútí
kě wǒ chényuán wèi jìn dōu yīnwèi nǐ
wèishéme wǒ qiánchéng shǒu chízhe jièlǜ
dùle nǐ què dù bùliǎo zìjǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提)

về máy:

Thêm bài hát Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hoa Đồng
Xem tất cả
Video của Hoa Đồng
Xem tất cả
;