Thuốc Dẫn (药引) - Hồ 66

Restrict Content

Thuốc Dẫn (药引)

Đóng góp: danjustince
yǒu yī zhǒng bìng de míng zì shì yǐ nǐ wéi míng
yǒu yī zhǒng fǎn yīng jiào zuò tū rán xiǎng qǐ nǐ
yǒu yī zhǒng zhì yù shì shí jiān jiān xiē xìng de shī yì
nǐ suàn de bā zì shuō wǒ mén zài zǒu bèi yùn
wǒ yě bù zài yì jīn nián shì fǒu zhí běn mìng
shì fǒu gāi guài wǒ hào gān le xìng yùn
nǐ shì wǒ zuì shēn de zuì tòng de yī cháng bìng
tā jiàn jiàn shēng gēn zā rù wǒ de xīn
qìng xìng tā bù zhì mìng yòu jiǎo xìng
jiù dāng zuò zuì hòu de xiào bǐng
dū guài wǒ tài chī mí tài chōng jǐng zhè gǎn qíng
bǎ bù gān xīn dāng yào yǐn āo chéng yì bìng
quán dāng wǒ zì zuò duō qíng rèn zhè cháng mìng
cún yī tà guò qī diàn yǐng piào jù jì niàn nǐ
shuāng rén de xiāng piàn cáng zhù yī bàn zhī shèng nǐ
zhē zhù wǒ de liǎn bù xiǎng tí qǐ zēng yǒu duō huān xǐ
nǐ suàn de bā zì shuō wǒ mén zài zǒu bèi yùn
wǒ yě bù zài yì jīn nián shì fǒu zhí běn mìng
shì fǒu gāi guài wǒ hào gān le xìng yùn
nǐ shì wǒ zuì shēn de zuì tòng de yī cháng bìng
tā jiàn jiàn shēng gēn zā rù wǒ de xīn
qìng xìng tā bù zhì mìng yòu jiǎo xìng
jiù dāng zuò zuì hòu de xiào bǐng
dū guài wǒ tài chī mí tài chōng jǐng zhè gǎn qíng
bǎ bù gān xīn dāng yào yǐn āo chéng yì bìng
quán dāng wǒ zì zuò duō qíng rèn zhè cháng mìng
nǐ shì wǒ zuì shēn de zuì tòng de yī cháng bìng
tā jiàn jiàn shēng gēn zā rù wǒ de xīn
qìng xìng tā bù zhì mìng yòu jiǎo xìng
jiù dāng zuò zuì hòu de xiào bǐng
dū guài wǒ tài chī mí tài chōng jǐng zhè gǎn qíng
bǎ bù gān xīn dāng yào yǐn āo chéng yì bìng
quán dāng wǒ zì zuò duō qíng rèn zhè cháng mìng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thuốc Dẫn (药引)

về máy:

Thêm bài hát Thuốc Dẫn (药引) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hồ 66
Xem tất cả
Video của Hồ 66
Xem tất cả
;