Not Like You - Han Yo Han; Justhis

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
돈 명예 중에 뭘 원하냐면
음 그냥 i need a power
너를 놓쳐버렸던
나를 미워하며 힘을 키워야지
let's rock n roll
걸어가긴 멀어
내 황소에 타 볼륨은 두 배
fuckin turn up
목적지 찍어
승이한테 말 안 해도 걘 그냥 찢어
중학생이었던 놈 2021까지
기타 멘 무사에서 2021까지
돈 모아오라 했던 형들 사인해 줄 때까지
전부 사인해 줄 때까지
날 기다리는 fan들 후회 안 할 때까지
2평 작업실은 체육관까지
한심한 놈들은 내 욕을 하라 해
난 앞으로만 가
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 하겠대
난 앞으로만 가
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 듣겠네
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 하겠대
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 듣겠네
너랑 달라
들을 시간 없어 니네 불평
요즘 연락 오는
애들만 받아도 한 주가 훌쩍
못 믿겠어 네 마음도
솔직하게 말하는 애랑 난 같이 눈 떠
라고 몇 번을 말해도 얘네는 쳐 구라
근데 또 알지 괜히 없으면 서운한
그 텐션 난 중독자
잘 올라가다가도 걔네한테 잡혀 저당
이런 애들은 착각 중
막고 있다고 나의 앞을
근데 잡고 있을 뿐 내 바짓가랑이를
Like my exes 그래서 나와 욕 이런 x
근데 될 순 없지 똑같은 x
근데 갱생되지 with positive vibes
I've been there
다 부시고 소리치고 협박하니까
내가 뒤돌아볼 거라 생각했겠지만
미안
난 앞으로만 가
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 하겠대
난 앞으로만 가
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 듣겠네
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 하겠대
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 듣겠네
너랑 달라
아버지가 말씀을 하셨지
what you want
네가 원한 거에 목숨을 걸 수 있니
보통 이쯤에서 90퍼는 나가떨어져
그런데 어떤 놈은
super car를 태워 드렸을걸
이젠 차트에도 손목에도 VVS
10년 전의 홍대 새벽길 위에
더 차가웠던 바람 이어폰 하나로
버틴 내가 살아 있기에
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 하겠대
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
너랑 달라
넌 맨날 이것 때문에
저것 때문에 못 듣겠네
너랑 달라
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Not Like You

về máy:

Thêm bài hát Not Like You vào danh sách Playlist

Bài hát của Han Yo Han; Justhis
Xem tất cả
Video của Han Yo Han; Justhis
Xem tất cả
<>;