Long Run - Han Yo Han; Homies

Restrict Content

Long Run

Đóng góp: danjustince
하자고 우리 long run
끝엔 흔들의자 서로 마주 보고
꿈에 그린 것들 전부 이뤄 놓고
너의 주름까지 내 눈에 담으면
나 그땐 웃으면서 말하겠지

long run
long run
이제 해냈구나
long run
long run
이제 이뤘구나
long run
long run
꿈이 아니었구나
long run
long run

Bentley 꿈에 그린 꼬마는 어느새
Tasting 돈맛을 보며 바삐 지내네
Chase me 잘 봐 날 근데 너넨 왜 못해
밤을 새 I want Mercedes
난 허투루 말 안 해
우리 돈 없고 정말로 힘들던
시기는 갔으니 털어내 보자고 이 dirt
잡아줘 깨끗해진 내 손
지쳐서 잠에 들던
작업량은 절대 변하지 않으니 걱정을
버리고 우리들을 믿어
안 넘겨줘 다음 턴
Wait I got some cash
다 베껴 내 차림새
자기야 우리는 이제
싸구려로 안 채워 배
올라가지 우린 no.1
걱정하지 말어
만약 무너져도
뛰고 있어 내일도

내 시작은 진짜 깜깜했지 like 녹턴
But 가족, 친구들이 있기에 더 쏟던
어린아이 지금은 내 3년 전의 꿈속
알아보고 있어 bust down rollie 그것도 two tone
가격표는 보지 말고 다 골라
오늘도 마찬가지 내가 한턱 쏴 like 콜라
난 장난 안 쳐 너네는 내 고통을 몰라
내가 변할 바엔 그냥 내 목을 졸라
우리 연봉 다 합치면 쉼표가 세 개
그렇다고 해서 안 멈춰 Q처럼 난 갈 거야 더 세게
돈과 우린 long run
돈과 우린 long run

하자고 우리 long run
끝엔 흔들의자 서로 마주 보고
꿈에 그린 것들 전부 이뤄 놓고
너의 주름까지 내 눈에 담으면
나 그땐 웃으면서 말하겠지

long run
long run
이제 해냈구나
long run
long run
이제 이뤘구나
long run
long run
꿈이 아니었구나
long run
long run

진짜 우리 해냈구나 이제야 제대로 이 말을 해
필요 없잖아 우린 긴말
다 해낸다 했고 여기까지 죽어라 왔어
난 절대 안 한다 했지 빈말
난 돼야 했어 어린 가장
칠 시간이 없지 장난
또 죽어라 하루를 반납하고 근데 또 오는 다음날
기억해야 했지 난 강자
난 보지 않았어 간만
뭐든 남들의 열배 이게 save my life
하자고 우린 long run, long run
힘들 땐 더 날 죽였지 I work so hard
집 가도 돼 like home run, home run
고생 끝이라 말해 드디어 I love my life

나 계속 살아남아 여전히 서울에서 살아
남아야지 이건 내 삶뿐이 아냐 뒤를 봐 난
힘을 얻은 사람 누군 문턱에서 살아
돌아옴이 내 노래 때문이라고 했었잖아
나랑 같이 가주겠니 long run
많이 널 오랫동안 보고 싶죠
나 이걸 매일 같이 생각했어
더 위로 올라갈 준비가 됐어

하자고 우리 long run
끝엔 흔들의자 서로 마주 보고
꿈에 그린 것들 전부 이뤄 놓고
너의 주름까지 내 눈에 담으면
나 그땐 웃으면서 말하겠지

long run
long run
이제 해냈구나
long run
long run
이제 이뤘구나
long run
long run
꿈이 아니었구나
long run
long run
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Long Run

về máy:

Thêm bài hát Long Run vào danh sách Playlist

Bài hát của Han Yo Han; Homies
Xem tất cả
Video của Han Yo Han; Homies
Xem tất cả
<>;