Đến Khiêu Vũ (来跳舞) - Hải Lai A Mộc

Restrict Content

Đến Khiêu Vũ (来跳舞)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Sòng nǐ xuěbái de yúnduǒ sòng nǐ cuǐcàn de xīnghé
Sòng nǐ nuǎn nuǎn de chūnfēng sòng nǐ hóng hóng de shān guǒ
Sòng nǐ bù bài de huāduǒ sòng nǐ wànqǐng de shānhé
Xiǎng wèn nǐ de yī kē xīn shénme shíhòu sòng gěi wǒ
Qí shàng wǒ de xiǎo luòtuó dài nǐ qù kàn rì bùluò
Pī shàng wǒ de chá ěr wǎ dài nǐ xúnyóu wǒ bùluò
Dàn qǐ wǒ de xiǎo yuèqín wèi nǐ chàng shǒu xiǎo qínggē
Ràng wǒ zuì de bùshì jiǔ zhǐshì nǐ de xiǎo jiǔwō
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Gāoshānliúshuǐ qiàqià xuěshān xuělián qiàqià
Shìshàng de rén zhème duō qiàhǎo shì nǐ qiàqià
Qīngfēng míngyuè qiàqià cǎoyuán jùnmǎ qiàqià
Shìshàng de rén zhème duō qiàhǎo shì nǐ qiàqià
Sòng nǐ xuěbái de yúnduǒ sòng nǐ cuǐcàn de xīnghé
Sòng nǐ nuǎn nuǎn de chūnfēng sòng nǐ hóng hóng de shān guǒ
Sòng nǐ bù bài de huāduǒ sòng nǐ wànqǐng de shānhé
Xiǎng wèn nǐ de yī kē xīn shénme shíhòu sòng gěi wǒ
Qí shàng wǒ de xiǎo luòtuó dài nǐ qù kàn rì bù luò
Pī shàng wǒ de chá ěr wǎ dài nǐ xúnyóu wǒ bù luò
Dàn qǐ wǒ de xiǎo yuèqín wèi nǐ chàng shǒu xiǎo qínggē
Ràng wǒ zuì de bùshì jiǔ zhǐshì nǐ de xiǎo jiǔwō
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Gāoshānliúshuǐ qiàqià xuěshān xuělián qiàqià
Shìshàng de rén zhème duō qiàhǎo shì nǐ qiàqià
Qīngfēng míngyuè qiàqià cǎoyuán jùnmǎ qiàqià
Shìshàng de rén zhème duō qiàhǎo shì nǐ qiàqià
Gāoshānliúshuǐ qiàqià xuěshān xuělián qiàqià
Shìshàng de rén zhème duō qiàhǎo shì nǐ qiàqià
Qīngfēng míngyuè qiàqià cǎoyuán jùnmǎ qiàqià
Shìshàng de rén zhème duō qiàhǎo shì nǐ qiàqià
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā ōu lā lā
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đến Khiêu Vũ (来跳舞)

về máy:

Thêm bài hát Đến Khiêu Vũ (来跳舞) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hải Lai A Mộc
Xem tất cả
Video của Hải Lai A Mộc
Xem tất cả
;