Anh Sẽ Không Làm Phiền Em Nữa (我不再打扰你了) - Hà Văn Vũ

Restrict Content

Anh Sẽ Không Làm Phiền Em Nữa (我不再打扰你了)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Cóng kāishǐ dào xiànzài wǒ dū bùshì nǐ de lìwài
cái míngbái wǒ méiyǒu zīgé qù tán ài yǔ bù ài
wǒ bù huì zài dǎrǎo nǐle
nǐ shì bùshì yě hěn qídài
rúguǒ shuō zhè jiéjú zhǐ huàn láile yījù huógāi
kě shíjiān pūmiàn ér lái nǐ yào wǒ zěnme shìhuái
wǒ yě bù zài dǎrǎo nǐle
jǐnliàng zuò dào bù zài shītài
jiǔjīng bǎ huíyì chōngdàn
zhèyàng chóngfùle jǐ wǎn
xǐng lái hòu hái hěn shānggǎn
wèi zhè duàn gǎnqíng mǎidān
jǐ chū wéixiào duō nàn kàn
xīndòng yīcì wǒ shū dé tài cǎn
gùshì yě bìng bù duǎnzàn
zhìshǎo yǒu jǐ nián péibàn
wèishéme hái yǒu yíhàn
xíguàn nǐ suǒyǒu xíguàn
yǒushí yě lǐsuǒdāngrán
zì rènwéi shì zìjǐ yě xǐhuān
cóng kāishǐ dào xiànzài wǒ dū bùshì nǐ de lìwài
cái míngbái wǒ méiyǒu zīgé qù tán ài yǔ bù ài
wǒ bù huì zài dǎrǎo nǐle
nǐ shì bùshì yě hěn qídài
rúguǒ shuō zhè jiéjú zhǐ huàn láile yījù huógāi
kě shíjiān pūmiàn ér lái nǐ yào wǒ zěnme shìhuái
wǒ yě bù zài dǎrǎo nǐle
jǐnliàng zuò dào bù zài shītài
gùshì yě bìng bù duǎnzàn
zhìshǎo yǒu jǐ nián péibàn
wèishéme hái yǒu yíhàn
xíguàn nǐ suǒyǒu xíguàn
yǒushí yě lǐsuǒdāngrán
zì rènwéi shì zìjǐ yě xǐhuān
cóng kāishǐ dào xiànzài wǒ dū bùshì nǐ de lìwài
cái míngbái wǒ méiyǒu zīgé qù tán ài yǔ bù ài
wǒ bù huì zài dǎrǎo nǐle
nǐ shì bùshì yě hěn qídài
rúguǒ shuō zhè jiéjú zhǐ huàn láile yījù huógāi
kě shíjiān pūmiàn ér lái nǐ yào wǒ zěnme shìhuái
wǒ yě bù zài dǎrǎo nǐle
jǐnliàng zuò dào bù zài shītài
cóng kāishǐ dào xiànzài wǒ dū bùshì nǐ de lìwài
cái míngbái wǒ méiyǒu zīgé qù tán ài yǔ bù ài
wǒ bù huì zài dǎrǎo nǐle
nǐ shì bùshì yě hěn qídài
rúguǒ shuō zhè jiéjú zhǐ huàn láile yījù huógāi
kě shíjiān pūmiàn ér lái nǐ yào wǒ zěnme shìhuái
wǒ yě bù zài dǎrǎo nǐle
jǐnliàng zuò dào bù zài shītài
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Anh Sẽ Không Làm Phiền Em Nữa (我不再打扰你了)

về máy:

Thêm bài hát Anh Sẽ Không Làm Phiền Em Nữa (我不再打扰你了) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hà Văn Vũ
Xem tất cả
Video của Hà Văn Vũ
Xem tất cả
;