Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁) - Hạ Uyển An

Restrict Content

Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁)

Đóng góp: danjustince
Yǐn yī bēi fēng xuě
Yī qū yī xù liǎng shì jiè
Huán jì dé dāng shí de yuè
Hé nǐ chū xiāng yù de liǎn
Huí shǒu zài kàn shì lí bié
Mù sè yī jiù lèi wān yán
Wēn yī hú zhí niàn
Xià le yòu xià de xià tiān
Qīng tái yòu fù gài tái jiē
Chēng sǎn zǒu guò de nà jiē
Nǐ yě bù huì zài huái niàn
Wǎng shì chén fēng xīn lǐ miàn
Wǒ dǒu là yī shēn fēng xuě
Kàn huā sǎ mǎn tíng qián
Rèn suì yuè ān fǔ tōng hóng de yǎn
Zěn nài sì jì biàn qiān
Bēi huān pín fán jiāo dié
Què huán wàng bù diào nǐ róng yán
Xiàn zài nǐ yōng shuí rù mián
Xǔ zhuó xiāng tóng de yuē
Hǎi fēng chuī guò zhī shèng lèi de xián
Nài hé qiáo tóu sī niàn
Lún huí zǒng huì le jié
Rú guǒ kě yǐ níng yuàn cóng wèi
Hé nǐ yǒu guò yù jiàn
Wēn yī hú zhí niàn
Xià le yòu xià de xià tiān
Qīng tái yòu fù gài tái jiē
Chēng sǎn zǒu guò de nà jiē
Nǐ yě bù huì zài huái niàn
Wǎng shì chén fēng xīn lǐ miàn
Wǒ dǒu là yī shēn fēng xuě
Kàn huā sǎ mǎn tíng qián
Rèn suì yuè ān fǔ tōng hóng de yǎn
Zěn nài sì jì biàn qiān
Bēi huān pín fán jiāo dié
Què huán wàng bù diào nǐ róng yán
Xiàn zài nǐ yōng shuí rù mián
Xǔ zhuó xiāng tóng de yuē
Hǎi fēng chuī guò zhī shèng lèi de xián
Nài hé qiáo tóu sī niàn
Lún huí zǒng huì le jié
Rú guǒ kě yǐ níng yuàn cóng wèi
Hé nǐ yǒu guò yù jiàn
Wǒ dǒu là yī shēn fēng xuě
Kàn huā sǎ mǎn tíng qián
Rèn suì yuè ān fǔ tōng hóng de yǎn
Zěn nài sì jì biàn qiān
Bēi huān pín fán jiāo dié
Què huán wàng bù diào nǐ róng yán
Xiàn zài nǐ yōng shuí rù mián
Xǔ zhuó xiāng tóng de yuē
Hǎi fēng chuī guò zhī shèng lèi de xián
Nài hé qiáo tóu sī niàn
Lún huí zǒng huì le jié
Rú guǒ kě yǐ níng yuàn cóng wèi
Hé nǐ yǒu guò yù jiàn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁)

về máy:

Thêm bài hát Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁) vào danh sách Playlist

Bài hát của Hạ Uyển An
Xem tất cả
Video của Hạ Uyển An
Xem tất cả
<>;