Ring Ring Ring - Gaston Bàng Gia Tư Đốn

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
zhōng yú le jiě děng dài zī wèi
shì ràng rén zhè me zhuā kuáng bēng kuì
nán dào nǐ duì wǒ méi gǎn jué
gěi le nǐ hào mǎ zěn me huán bù lái diàn
RING A RING A RING
RING A RING A RING
huì bù huì shì nǐ
yào xiǎng jī shēng cái néng jiē
xīn tiào de shēng yīn
bèng bèng zhòng dī yīn
pà líng shēng huì tíng
gǎn kuài àn xià tōng huà jiàn
lā cháng ěr duǒ tí gāo jǐng jué
shén jīng xì bāo quán miàn jiè bèi
nǐ de diàn huà jué bù lòu jiē
RING A RING A RING
guǎn tā wǎng wài huò shì wǎng nèi
yuè dǐ zài kǎo lǜ tōng huà fèi
tǐ wēn yǐ rán shāo dào fèi diǎn
wǒ bù pà āo yè
lái diàn AGAIN
jiē dào nǐ de diàn huà wǒ huì dà hǎn Ya
tīng dào nǐ de shēng yīn wǒ jiù OK
bào qiàn wàng le jīn chí dào dǐ zěn me yǎn
kě shì xīng fèn hěn nán shōu liǎn
fǎn fù kàn shǒu jī hǎo jī biàn
jiù dān xīn diàn chí tū rán méi diàn
nǐ dào dǐ yǒu méi yǒu gǎn jué
gěi le nǐ hào mǎ zěn me huán bù lái diàn
RING A RING A RING
RING A RING A RING
huì bù huì shì nǐ
yào xiǎng jī shēng cái huì jiē
xīn tiào de shēng yīn
bèng bèng zhòng dī yīn
pà líng shēng huì tíng
gǎn kuài àn xià tōng huà jiàn
lā cháng ěr duǒ tí gāo jǐng jué
shén jīng xì bāo quán miàn jiè bèi
nǐ de diàn huà jué bù lòu jiē
RING A RING A RING
guǎn tā wǎng wài huò shì wǎng nèi
yuè dǐ zài kǎo lǜ tōng huà fèi
tǐ wēn yǐ rán shāo dào fèi diǎn
wǒ bù pà āo yè
lái diàn AGAIN
RING RING RING
ài de hé xián líng zài jìn háng
xīn tiào de shēng yīn kāi shǐ zhèn dòng wǒ de shén jīng
bù zhī nǐ shì fǒu zài děng dài
wǒ yǐ jīng zài zhè biān qī dài
RING RING RING
xī wàng tīng dào nǐ shuō Hi
lā cháng ěr duǒ tí gāo jǐng jué
shén jīng xì bāo quán miàn jiè bèi
nǐ de diàn huà jué bù lòu jiē
RING A RING A RING
guǎn tā wǎng wài huò shì wǎng nèi
yuè dǐ zài kǎo lǜ tōng huà fèi
tǐ wēn yǐ rán shāo dào fèi diǎn
wǒ bù pà āo yè
lā cháng ěr duǒ tí gāo jǐng jué
shén jīng xì bāo quán miàn jiè bèi
nǐ de diàn huà jué bù lòu jiē
RING A RING A RING
guǎn tā wǎng wài huò shì wǎng nèi
yuè dǐ zài kǎo lǜ tōng huà fèi
tǐ wēn yǐ rán shāo dào fèi diǎn
wǒ bù pà āo yè
wèi jīng xǔ kě , bù dé fān chàng huò shǐ yòng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ring Ring Ring

về máy:

Thêm bài hát Ring Ring Ring vào danh sách Playlist

Bài hát của Gaston Bàng Gia Tư Đốn
Xem tất cả
Video của Gaston Bàng Gia Tư Đốn
Xem tất cả
;