Cô Phương Tự Thưởng (孤芳自赏) - Dương Tiểu Tráng

Restrict Content

Cô Phương Tự Thưởng (孤芳自赏)

Đóng góp: Anthony Vu, được cập nhật bởi: Hoàng Tuân (tuandb)
Wǒ chéngrèn wǒ zìbēi
wǒ zhēn de hěn pà hēi
měi dào hēiyè láilín de shíhòu
wǒ zǒng shì hěn lángbèi
wǒ chèyè zài mǎizuì
dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ
zhǐshì xiǎng ràng zìjǐ qīngchǔ
wèishéme wǒ huì diào yǎnlèi
yīgè rén de fángjiān
qīhēi de yèwǎn
kànzhe nǐ de gùshì hé nǐ de péngyǒu quān
shéi huì xǐhuān gūdān
shì bùxiǎng rén kànchuān
zuìhòu yīdiǎndiǎn wēnnuǎn yě bèi nǐ dǎ sàn
gūdú de rén wǎnshàng
zuì hàipà yǒu dēngguāng
nǐ guānle nà dēngguāng
xīnlǐ què yǒu yīdiǎn yōushāng
nǐ liúlèi de yǎnkuàng
tā zǒu hòu de múyàng
shēn shēn cì tòng de xīn gàosù zìjǐ yào jiānqiáng
wǒ chéngrèn wǒ zìbēi wǒ zhēn de hěn pà hēi
měi dào hēiyè láilín de shíhòu wǒ zǒng hěn lángbèi
wǒ chèyè zài mǎizuì dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ
zhǐshì xiǎng ràng zìjǐ qīngchǔ wèishéme diào yǎnlèi
zhè gūdān de zīwèi wǒ màn man de tǐhuì
shíjiān tā huì ràng wǒ yùjiàn wǒ xīnzhōng de méiguī
yào děngdào shíjiān duì děng dàyàn xiàng nán fēi
wǒ nuǎnzhe wǒ de méiguī bù ràng tā kūwěi
gūdú de rén wǎnshàng
zuì hàipà yǒu dēngguāng
nǐ guānle nà dēngguāng
xīnlǐ què yǒu yī diǎn yōushāng
nǐ liúlèi de yǎnkuàng
tā zǒu hòu de múyàng
shēn shēn cì tòng de xīn gàosù zìjǐ yào jiānqiáng
wǒ chéngrèn wǒ zìbēi wǒ zhēn de hěn pà hēi
měi dào hēiyè láilín de shí hòu wǒ zǒng hěn lángbèi
wǒ chèyè zài mǎizuì dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ
zhǐshì xiǎng ràng zìjǐ qīngchǔ wèishéme diào yǎnlèi
zhè gūdān de zīwèi wǒ màn man de tǐhuì
shíjiān tā huì ràng wǒ yùjiàn wǒ xīnzhōng de méiguī
yào děngdào shíjiān duì děng dàyàn xiàng nán fēi
wǒ nuǎnzhe wǒ de méiguī bù ràng tā kūwěi
yào děngdào shíjiān duì děng dàyàn xiàng nán fēi
wǒ nuǎnzhe wǒ de méiguī bù ràng tā kūwěi
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cô Phương Tự Thưởng (孤芳自赏)

về máy:

Thêm bài hát Cô Phương Tự Thưởng (孤芳自赏) vào danh sách Playlist

Bài hát của Dương Tiểu Tráng
Xem tất cả
Video của Dương Tiểu Tráng
Xem tất cả
;