Trốn Thoát Khỏi Mật Thất (密室大逃脱) (粉丝互动版) - Dương Mịch; Đặng Luân; Hoàng Minh Hạo (Justin); Đại Trương Vỹ; Quách Kỳ Lân

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
dèng lún :
jí kè kāi qǐ jīng xiǎn jiā cì jī
àn cáng xuán jī diē dàng de jù qíng
Justin:
zhū sī mǎ jì qiān dòng zhuó tuī lǐ
zǔ hé luó jí jiě dú zhè mí tí
guō qí lín :
nǐ kàn shí yǐn shí xiàn de qí guài fú hào
kōng qì zhōng mí màn shén me wèi dào
dà zhāng wěi :
jī shēng jiān jiào jiā sù zhuó wǒ de xīn tiào
zāo gāo yǒu rén lái le kuài pǎo
yáng mì :
Right Now dū bié huāng
ràng lěng jìng dēng cháng
mǐn ruì gǎn guān zài qiē huàn kāi guà de zhì shāng
hé :
Here We Go Oh
bié yí lòu xiàn suǒ
gēn zhuó wǒ Oh mì shì dà táo tuō
Here We Go Oh
gè zhǒng shén cāo zuò
pò jiě zhè Oh chū kǒu de xià là
dèng lún :
qì fēn jìng mì qǐng píng zhù hū xī
jīng xià jīng xǐ lún fān dì kào jìn
Justin:
jí sī guǎng yì zhào huàn chāo néng lì
qí xīn xié lì xiān kāi zhè mí dǐ
guō qí lín :
tú àn xiāo shī bù jiàn de mǒu gè piàn duàn
gāi zěn me wán zhěng tā de xíng zhuàng
dà zhāng wěi :
ǒu rán pèng zhuàng chù fā le shén mì jī guān
dàn chū xīn qíng jié jiā zǎi kuàng
yáng mì :
Right Now dū bié huāng
ràng lěng jìng dēng cháng
mǐn ruì gǎn guān zài qiē huàn
kāi guà de zhì shāng
zú gòu de zì xìn zú gòu jué duì
zhè tiáo lù bù huì hòu tuì
dà zhāng wěi :
jì shù mǎn fēn kàn chuān le bǎ xì
zhèng míng le shí lì
ràng wǒ mén jì xù guān chá hén jì duān ní
tàn suǒ huì shuō huà de chōu tì
Justin:
dǎn zhàn xīn jīng méi guān xì
shǒu qiān shǒu yī qǐ zǒu
zhāo zhuó mù de dì chū fā
yán tú de yī qiē dū shì
xiàn suǒ zài wú shēng dì biǎo dá
guō qí lín :
dǎ kāi nǎo dòng ràng guàn xìng shī kòng
tiào chū le mí gōng
dèng lún :
chuàng zào lì jué cè lì dòng chá lì
xié zuò lì nì háng lì zhì lì tǐ lì bù NG
hé :
Here We Go Oh
zhì huì bié lìn sè
gēn zhuó wǒ Oh mì shì dà táo tuō
Here We Go Oh
tuán jié zhōng xié zuò
pǔ xiě zhè Oh mì shì de chuán shuō
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Trốn Thoát Khỏi Mật Thất (密室大逃脱) (粉丝互动版)

về máy:

Thêm bài hát Trốn Thoát Khỏi Mật Thất (密室大逃脱) (粉丝互动版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Dương Mịch; Đặng Luân; Hoàng Minh Hạo (Justin); Đại Trương Vỹ; Quách Kỳ Lân
Xem tất cả
Video của Dương Mịch; Đặng Luân; Hoàng Minh Hạo (Justin); Đại Trương Vỹ; Quách Kỳ Lân
Xem tất cả
;