Không Có Lý Do (沒有理由) - Dương Bàn Vũ; Lambert

Restrict Content

Không Có Lý Do (沒有理由)

Đóng góp: danjustince, được cập nhật bởi: Hoàng Tuân
Méiyǒu rén kěyǐ qù děngdài
I've been waiting too long
bùzhī bù jué dì fàng kāi nǐ
i cannot just let you go
wǒmen dōu méiyǒu nà yǒngqì
Baby I’m sorry I’m so lonely
wǒmen dōu méiyǒu cuò yǔ duì
we all choose the right way
zhǎo bù dào rènhé yīgè yuányīn
it’s so hard to find the reason
méiyǒu lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
hey darling
just tell me the reason
suddenly why you stop falling for me
it hurts when you leave
heard enough sorry
was it because i cannot show you all i’ve promised
my heart is bleeding
oh please
just give me one more chance
to make you understand
i love you the most
all the bad things that make you despair
i’m taking control
i won’t let you down this time
everything will be different
baby kiss me one more time when i’m alone
you know that just like what you used to do before
baby send me you location
don’t leave me with no reason
méiyǒu rén kěyǐ qù děngdài
bùzhī bù jué dì fàng kāi nǐ
wǒmen dōu méiyǒu nà yǒngqì
Baby I’m sorry I’m so lonely
wǒmen dōu méiyǒu cuò yǔ duì
zhǎo bù dào rènhé yīgè yuányīn
méiyǒu lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
guòqù de shìqù de jiùrèn tā suí fēng piāosàn
nǔlìguò de shōuhuò de jué bù huì liú xià yíhàn
xiāng'ài hěn jiǎndān dàn ài dàodǐ jiānnán
nǐ háishì méi gěi wǒ dá'àn zhǐ néng màn man huíyì bīnglěng de piànduàn
zǒuzhe zhè tiáo lù túrán zhǐ shèng wǒ yīgè
xīntiào de wēndù yǒngyuǎn bù huì zài zhìrè
nǐ líkāi hòu měitiān dū zài pǐncháng kǔsè
zài yě zhǎo bù dào shǔyú wǒmen de kuàilè
tīng gòule tài duō wǒ de duìbùqǐ wǒ zhīdào
bàoqiàn háishì mò chéngwéi nǐ yīkào
wǒ gǎnxiè yǒngyǒuguò nǐ ránhòu xuǎnzé fàngqì
zhè yīqiè
méiyǒu lǐyóu de
méiyǒu rén kěyǐ qù děngdài
bùzhī bù jué dì fàng kāi nǐ
wǒmen dōu méiyǒu nà yǒngqì
Baby I’m sorry I’m so lonely
wǒmen dōu méiyǒu cuò yǔ duì
zhǎo bù dào rènhé yīgè yuányīn
méiyǒu lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
you told me to find another lover
you know i can’t
cause you have lived deep in my blood
want to calm down
try my best to turn my body around
but till this moment i don’t know
why i just can’t move on
we’re getting older forward
gradually learn a lot
i will be sober
i believe i can shake it off
look for my future
i’ve got my own world
may be your departure
give me the power
but i still love ya
wǒmen dōu méiyǒu cuò yǔ duì
zhǎo bù dào rènhé yīgè yuányīn
méiyǒu lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
wǒmen dōu méiyǒu cuò yǔ duì
zhǎo bù dào rènhé yīgè yuányīn
méiyǒu lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Không Có Lý Do (沒有理由)

về máy:

Thêm bài hát Không Có Lý Do (沒有理由) vào danh sách Playlist

Bài hát của Dương Bàn Vũ; Lambert
Xem tất cả
Video của Dương Bàn Vũ; Lambert
Xem tất cả
;