Tới Trễ (来迟) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版) - Đới Vũ Đồng

Restrict Content

Tới Trễ (来迟) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Wǒ zhè yīcì zhōngjiù háishì láidé tài chí
Cuòguòle nǐ cǐhòu suǒyǒu de gùshì
Wǒ yùnniàng hǎojiǔ què lǎo dé diào yá de shī
Zuìhòu yě méi néng yǒngyǒu shōu xìn dìzhǐ
Wǒ zhè yīcì zhōngjiù háishì láidé tài chí
Bù gāi chūxiàn zài chā shàng yīdiǎn shuōcí
Zhè běn jiùshì wǒ yīxiāngqíngyuàn de gùzhí
Zhǐshì gāi rúhé wàngjì nǐ de míngzì
Jiù hǎoxiàng shì chǎng géshì jīng nián de mèng
Xǐng lái wǒ zǎoyǐ shīqù nǐ de yǐng zōng
Ér céngjīng de wǒ zǒng shì měng měngdǒng dǒng
Zuìhòu cái míngbái hé wéi qíng zhī suǒ zhōng
Wǒ tíqǐ yī qiāng gū yǒng xiàng nǐ fēichí
Xiǎng shuō chū wǒ kè zàixīn shàng de míngzì
Kě nǐ yǐjīng xiàng xīn de hángdào héng shǐ
Nà tiáo chuán bù zài yǒu wǒ de wèizhì
Zhēn de lái chíle ma
(tiánguā er bùshì dāi guā pèiyīn)
Wǒ zhè yīcì zhōngjiù háishì láidé tài chí
Cuòguòle nǐ cǐhòu suǒyǒu de gùshì
Wǒ yùnniàng hǎojiǔ què lǎo dé diào yá de shī
Zuìhòu yě méi néng yǒngyǒu shōu xìn dìzhǐ
Wǒ zhè yīcì zhōngjiù háishì láidé tài chí
Bù gāi chūxiàn zài chā shàng yīdiǎn shuōcí
Zhè běn jiùshì wǒ yīxiāngqíngyuàn de gùzhí
Zhǐshì gāi rúhé wàngjì nǐ de míngzì
Wǎnrú xiàng yī shǒu yánmián bù jué de shī
Bǎ nǐ dài zǒu zhǐ liú xià yīdào yǐngzi
Rúguǒ nǐ yǐjīng yǒngyǒu xīn de kāishǐ
Wǒ huì wàngjì zhè yībǎi zhǒng kěshì
Wǒ zhè yīcì zhōngjiù háishì láidé tài chí
Cuòguòle nǐ cǐhòu suǒyǒu de gùshì
Wǒ yùnniàng hǎojiǔ què lǎo dé diào yá de shī
Zuìhòu yě méi néng yǒngyǒu shōu xìn dìzhǐ
Wǒ zhè yīcì zhōngjiù háishì láidé tài chí
Bù gāi chūxiàn zài chā shàng yīdiǎn shuōcí
Zhè běn jiùshì wǒ yīxiāngqíngyuàn de gùzhí
Zhǐshì gāi rúhé wàngjì nǐ de míngzì
Zhōngjiù háishì láidé tài chí
Cuòguòle nǐ cǐhòu suǒyǒu de gùshì
Wǒ yùnniàng hǎojiǔ què lǎo dé diào yá de shī
Zuìhòu yě méi néng yǒngyǒu shōu xìn dìzhǐ
Wǒ zhè yīcì zhōngjiù háishì láidé tài chí
Bù gāi chūxiàn zài chā shàng yīdiǎn shuōcí
Zhè běn jiùshì wǒ yīxiāngqíngyuàn de gùzhí
Zhǐshì gāi rúhé wàngjì nǐ de míngzì
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tới Trễ (来迟) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版)

về máy:

Thêm bài hát Tới Trễ (来迟) (DJ Danh Long Bản / DJ名龙版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Đới Vũ Đồng
Xem tất cả
Video của Đới Vũ Đồng
Xem tất cả
;