Nơi Đâu Cũng Thấy Em (哪里都是你) - Đội Trưởng

Restrict Content

Nơi Đâu Cũng Thấy Em (哪里都是你)

Đóng góp: danjustince
Cóng bù zài yì bié rén kǒu zhōng de zì jǐ
Tā shuō guò le yī gè xiǎng tīng huā yán qiǎo yǔ de nián jì
Nǐ xuǎn zé le tā mén kǒu zhōng suǒ wèi de fàng qì
Què cái fā xiàn zǎo jiù diū diào le zì jǐ
Tè bié shì yī gè rén de yè lǐ
Méi rén néng gòu kòng zhì zhù zì jǐ
Ràng quán bù huí yì cáng zài xīn dǐ fàn qǐ lián yī
Nǐ xiǎng yào de shì xiàn zài
Ér bù shì nà yáo yuǎn de wèi lái
Xuǎn zé de kùn huò
Zài méi rén néng dǒng nǐ
Shēng qì de yuán yīn hé kū qì de wú lì
Zuì yáo yuǎn de jù lí
Wàng le bā wàng le bā wàng le bā wàng le nǐ de suǒ yǒu
Bù guò zhī shì zhǎo le yī duī měi lì de lǐ yóu
Bǎ nǐ de hén jì dū tǒng tǒng yǎn mái
Nǐ zǒu guò de dì fāng zhī shèng xià sī niàn nán ái
Bǎ nǐ cáng zài xīn tóu
Měi tiān měi yè xiǎng nǐ
Hài pà nǐ de yǎn lèi
Méi rén wéi nǐ mǒ qù
Bù néng xiǎng xiàng méi yǒu le nǐ de wèi lái
Nǐ shēn biān nà wèi néng ràng nǐ guò dé bǐ wǒ gēng jīng cǎi i want you back
Wǒ wàng diào nǐ de suǒ yǒu fēng lǐ yǔ lǐ yī zhí dà bù wǎng qián zǒu
Wǒ yòu zěn me néng gòu wàng diào nǐ de wēn róu
Huàn bù tóng de cháng jǐng
Dàn nǎ lǐ dū shì nǐ
Yào zěn me néng wàng jì wàng jì nǐ
Suǒ yǒu rén dū zhī dào i can't let you go
Měi gè rén dū zhī dào i can't let you go
Nǐ wéi shén me huán bù zhī dào i can't let you go
Baby baby i can't let you go
Zài nǐ de xīn lǐ wǒ shì zěn yàng yī gè rén
Bǎ huà dū tǎn lòu ràng nǐ zhī dào wǒ xīn shēng
You know you know
Gǎn xiè nǐ péi wǒ zǒu guò zhè yī chéng
You know you know
Gǎn xiè nǐ péi wǒ zǒu guò zhè yī chéng
You know you know
Měi tiān duō ài zì jǐ yī diǎn bǎ hèn wǒ dāng chéng dòng lì
Bié nà me wǎn shuì
Wǒ xiǎng nǐ guò de hǎo shì wéi yī duì nǐ fàng bù xià de
Xí guàn bā
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Nơi Đâu Cũng Thấy Em (哪里都是你)

về máy:

Thêm bài hát Nơi Đâu Cũng Thấy Em (哪里都是你) vào danh sách Playlist

Bài hát của Đội Trưởng
Xem tất cả
Video của Đội Trưởng
Xem tất cả
;