Sương Mù (雾里) - Diêu Lục Nhất

Restrict Content

Sương Mù (雾里)

Đóng góp: danjustince
Wǒ xíguàn shēn mái wù lǐ
zìwǒ jiàojìn
hún shǒu fēnlí
wǒ xǐhuān mái zài wù lǐ
bié bèi tíqǐ
tiān hēi zài xǐng
dāng báitiān xiàng shì diànyǐng
wǒ zài zhèlǐ
bù juàn yǎnxí
kàn shàngqù bù fèi lìqì
zhè zhǒng jìngdì
chǔgē sì de
duìhuà zìjǐ sìhū hěn róngyì shàngyǐn
bái gē yǒngbào hēi yā dàdǎn de qíngjǐng
jiù xiào wǒ shénjīngbìng wǒ zài wǒ lǐngdì
kàn zhèlǐ yīwàngwújì
cǎisè de shìjiè wǒ zài wǒ de wù lǐ duōme qīngxī
tāmen hēibái de xīn
zì gù zìjǐ yǐjīng yǒule dìngyì hé shí gāi kàojìn shénme yīnggāi bǐngqì
u sound like a ba ba a ba ba
bié zhēngyì a ba ba a ba ba
wǒ zài zhè nǐ de huàyǔ biàn dé nàme nàme qīngxī pòzhàn suíchù kě jī
zài wù lǐ
Wo...
Wǒ suíshí néng jìn wù lǐ
ānxīn zhǎoxún
yíshī shēngyīn
Ye... Bié zài zhuīwèn wǒ yuányīn
túrán shīyǔ
wǒ de shīlǐ
wǒ tèbié xǐhuān nǐ jīntiān cháng qún
Chǎonào de rénqún bǎochí xiàoróng duō lěngjìng
yòu kànle yī chǎng fān chǎo duō cì de diànyǐng
kàn zhèlǐ yīwàngwújì
cǎisè de shìjiè wǒ zài wǒ de wù lǐ duōme qīngxī
tāmen hēibái de xīn
zì gù zìjǐ yǐjīng yǒule dìngyì hé shí gāi kàojìn shénme yīnggāi bǐngqì
u sound like a ba ba a ba ba
bié huáiyí a ba ba a ba ba
wǒ zài zhè guānshàngle mén jiù néng chuàngzào dòngrén xuánlǜ dǔ zhù tāmen de xīn
zài wù lǐ
xiào wǒ yītóu wù shuǐ de nǐ
xiào shēng lái yòu qù
xīnshǎng de rén zhīdào zhè cíyǔ kěyǐ shì bāoyì
wǒ zhàn zài shǔyú wǒ de lǐngyù
diàodòngzhe sīxù
jí chuān suǒyǒu wèizhī de mídǐ
zhuā yào de xīngxīng
suǒyǒu gòusī wěidà de guǐjì
mìmì de zhuàngjǔ
bùnéng shíxiàn huì bù huì kěxí
bié fàngguò zìjǐ
bié zài dānxīn wèizhī de wèntí kàn zhèlǐ
yīwàngwújì cǎisè de shìjiè wǒ zài wǒ de wù lǐ duōme qīngxī
tāmen hēibái de xīn
zuò hǎo juédìng gāi zěnyàng miàn duì dàolái de wéijī
zěnyàng zhēng dà yǎnjīng
oh... A ba ba a ba ba
xiàoyínyín a ba ba a ba ba
wǒ zài zhè yóurènyǒuyú nǎlǐ xūyào qídǎo kǒngjù
huó de xiàng wèi shénmíng
zài wù lǐ a ba ba a ba ba
oh... A ba ba a ba ba
oh... A ba ba a ba ba
wǒ zài zhè hēi de bái de lán de suí wǒ dìngyì jīngyàn nǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Sương Mù (雾里)

về máy:

Thêm bài hát Sương Mù (雾里) vào danh sách Playlist

Bài hát của Diêu Lục Nhất
Xem tất cả
Video của Diêu Lục Nhất
Xem tất cả
;