Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆) - Đẳng Thập Yêu Quân

Restrict Content

Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆)

Đóng góp: maximus
Yī qū dìng chóng lóu
Yīyǎn bànshēng chóu
Kàn de quándōu shì nà guǐjué yún yǒng
Rù dé cǐ mén bù huíshǒu
Wúxū xuānzhī yú kǒu
Wǒ duì àn zài bài nà fēngyǔ piáopō de cán lòu
Zài jùshǒu

Xìzi duō qiū
Kělián yī chù qíng shēn jiù
Mǎnzuò yīguān jiē lǎoxiǔ
Huángquán gùshì wú zhǐ xiū
Xì wú gǔ nán zuǒyòu
Huànguò yī zhé yòu zhòngtóu
Zhǐ dào zuì shì rénjiān bùnéng liú
Wù chuǎng tiān jiā
Quàn yú fàngxià shǒuzhōng shā
Zhāngkǒu yù chàng shēng què yǎ
Fěn miàn pī yī jiào gè jiǎ
Lián yú lái ānzuò xià
Bù gǎn zhānrǎn fú qián chá
Zhǐ zuò fánrén fù xuě yuè fēng huā

Ràoguò yānzhī lóu
Dǎ sàn jié fà kòu
Chàng de quándōu shì nà qíng shēn bù shòu
Rù dé cǐ mén bù huíshǒu
Wúxū xuān zhī yú kǒu
Wǒ duì jìng zhēyǎn nà fēngyǔ piáopō de cán lòu
Bēi yǐ jiù

Xìzi duō qiū
Kělián yī chù qíng shēn jiù
Mǎnzuò yīguān jiē lǎoxiǔ
Huángquán gùshì wú zhǐ xiū
Xì wú gǔ nán zuǒyòu
Huànguò yī zhé yòu zhòngtóu
Zhǐ dào zuì shì rénjiān bùnéng liú
Wù chuǎng tiān jiā
Quàn yú fàngxià shǒuzhōng shā
Sòng nà rén yù jiē dǎ mǎ
Cáizǐ jiārén duàn jiāhuà
Lián yú lái kǔ yàn xià
Qiú bùdé fú qián chá
Zhǐ liú sān cùntǔ zhòng èr yuè huā
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆)

về máy:

Thêm bài hát Từ Cửu Môn Hồi Ức (辞九门回忆) vào danh sách Playlist

Bài hát của Đẳng Thập Yêu Quân
Xem tất cả
Video của Đẳng Thập Yêu Quân
Xem tất cả
;