Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) - Đặng Điển

Restrict Content

Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Shénhún diāndǎo
Míliànzhe nǐ shénhún diāndǎo
Shì nǐ cǎi suì wǒ de jiě yào
Quándōu méiguānxì
Please just give me kiss
Yǎn mào jīnxīng
Wǒ de tiān wǒ de xīn péngpài
Biāo kuài de xīnzàng tiào pēng pēng ok
Néng bùnéng zài duō kàn wǒ yīyǎn
Wǒ jiù huì mǎnzú
That's all right
Wǒ de tiān wǒ de xīn péngpài
Biāo kuài de xīnzàng tiào pēng pēng ok
Wǒ bùnéng shōu qǐ de jiāolǜ dōu sā zài nǐ miànqián
Wǒ shénhún diāndǎo
Zàodòng de xīn zài fàng biānpào
Wǒ de qiūbǐtè zài jiān jiào
Hè ěr méng de bàofā yīnwèi nǐ de dàolái
Shénhún diāndǎo
Míliànzhe nǐ shénhún diāndǎo
Shì nǐ cǎi suì wǒ de jiě yào
Quándōu méiguānxì
Please just give me kiss
Wǒ shénhún diāndǎo
Zàodòng de xīn zài fàng biānpào
Wǒ de qiūbǐtè zài jiān jiào
Hè'ěrméng de bàofā yīnwèi nǐ de dàolái
Shénhún diāndǎo
Míliànzhe nǐ shénhún diāndǎo
Shì nǐ cǎi suì wǒ de jiě yào
Quándōu méiguānxì
Please just give me kiss
Yǎn mào jīnxīng
Baby please be close your mouth
Fěnhóng sè de sexy lěng yàn zhōng bēnfàng
Kào jìn wǒ de ěrduǒ chuī kǒuqì sauce
Dǐng dào tiānhuābǎn fàngdiàn shì nǐ de ànhào
Baby please be close your mouth
Fěnhóng sè de sexy lěng yàn zhōng bēnfàng
Kào jìn wǒ de ěrduǒ chuī kǒuqì sauce
Dǐng dào tiānhuābǎn fàngdiàn shì nǐ de ànhào
Wǒ de tiān wǒ de xīn péngpài
Biāo kuài de xīnzàng tiào pēng pēng ok
Néng bùnéng zài duō kàn wǒ yīyǎn
Wǒ jiù huì mǎnzú
That's all right
Wǒ de tiān wǒ de xīn péngpài
Biāo kuài de xīnzàng tiào pēng pēng ok
Wǒ bùnéng shōu qǐ de jiāolǜ dōu sā zài nǐ miànqián
Wǒ shénhún diāndǎo
Zàodòng de xīn zài fàng biānpào
Wǒ de qiūbǐtè zài jiān jiào
Hè'ěrméng de bàofā yīnwèi nǐ de dàolái
Shénhún diāndǎo
Míliànzhe nǐ shénhún diāndǎo
Shì nǐ cǎi suì wǒ de jiě yào
Quándōu méiguānxì
Please just give me kiss
Wǒ shénhún diāndǎo
Zàodòng de xīn zài fàng biānpào
Wǒ de qiūbǐtè zài jiān jiào
Hè ěrméng de bàofā yīnwèi nǐ de dàolái
Shénhún diāndǎo
Míliànzhe nǐ shénhún diāndǎo
Shì nǐ cǎi suì wǒ de jiě yào
Quándōu méiguānxì
Please just give me kiss
Yǎn mào jīnxīng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒)

về máy:

Thêm bài hát Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) vào danh sách Playlist

Bài hát của Đặng Điển
Xem tất cả
Video của Đặng Điển
Xem tất cả
;