Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) - Đặng A Cửu; Tôn Tài Viên

Restrict Content

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮)

Đóng góp: Gió Đêm
Tōu xīngxīng de yuèliàng zhuāng zuò jiǎojié de múyàng
yèkōng mángmáng nǐ de guāng
zài liútǎng què méiyǒule zhòngliàng
shì huànxiǎng shì jiǎxiàng què ràng wǒ dū nányǐ dǐkàng
bù shēng bù xiǎng bùzhī qùxiàng xiāoshī zài guòwǎng
tōu xīngxīng de yuèliàng bànyǎn xūwèi de gāoshàng
nǐ de liǎnpáng bèi yíwàng
shuō de huāng què bèi jìyì shōucáng
zài mèngxiāng zài yuǎnfāng kě nǐ bùzài wǒ de shēn páng
dìlǎotiānhuāng dì jiǔ tiāncháng méi nàme nánwàng
rúguǒ néng zàicì yùjiàn wǒ shuō jù hǎojiǔ bùjiàn
nǐ huì jiǎ xiàozhe fūyǎn háishì bù tíng bì kāi shìxiàn
wǒ de zuǒbiān huò nǐ de yòubiān
huì bù huì dōu yǒule xīn de rénxuǎn
yě céng yīnwèi nǐ shīmián xiǎngxiàng wèilái de huàmiàn
zhǐshì nà duǎn zhàn shíjiān jiàn xíng jiàn yuǎn
wǒ xiàng shì xīngguāng yīdiǎn chūxiàn yòu bùjiàn
bèi yuèliàng xiāoqiǎn
tōu xīngxīng de yuèliàng zhuāng zuò jiǎojié de múyàng
yèkōng mángmáng nǐ de guāng
zài liútǎng què méiyǒule zhòngliàng
shì huànxiǎng shì jiǎxiàng què ràng wǒ dū nányǐ dǐkàng
bù shēng bù xiǎng bùzhī qùxiàng xiāoshī zài guòwǎng
rúguǒ néng zàicì yùjiàn wǒ shuō jù hǎojiǔ bùjiàn
nǐ huì jiǎ xiàozhe fūyǎn háishì bù tíng bì kāi shìxiàn
wǒ de zuǒbiān huò nǐ de yòubiān
huì bù huì dōu yǒule xīn de rénxuǎn
yě céng yīnwèi nǐ shīmián xiǎngxiàng wèilái de huà miàn
zhǐshì nà duǎn zhàn shíjiān jiàn xíng jiàn yuǎn
wǒ xiàng shì xīngguāng yīdiǎn chūxiàn yòu bùjiàn
bèi yuèliàng xiāoqiǎn
tōu xīngxīng de yuèliàng zhuāng zuò jiǎojié de múyàng
yèkōng mángmáng nǐ de guāng
zài liútǎng què méiyǒule zhòngliàng
shì huànxiǎng shì jiǎxiàng què ràng wǒ dū nányǐ dǐkàng
bù shēng bù xiǎng bùzhī qùxiàng xiāoshī zài guòwǎng
tōu xīngxīng de yuèliàng zhuāng zuò jiǎojié de múyàng
yèkōng mángmáng nǐ de guāng
zài liútǎng què méiyǒule zhòngliàng
shì huànxiǎng shì jiǎxiàng què ràng wǒ dū nányǐ dǐkàng
bù shēng bù xiǎng bùzhī qùxiàng xiāoshī zài guòwǎng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮)

về máy:

Thêm bài hát Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) vào danh sách Playlist

Bài hát của Đặng A Cửu; Tôn Tài Viên
Xem tất cả
Video của Đặng A Cửu; Tôn Tài Viên
Xem tất cả
<>;