Thời Gian Đã Xuống Tay Với Ai (时间对谁下了手) (DJEthan Dực Hiên Bản; DJEthan翊轩版) - Dã Sinh Tiên Sinh

Restrict Content

Thời Gian Đã Xuống Tay Với Ai (时间对谁下了手) (DJEthan Dực Hiên Bản; DJEthan翊轩版)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Shíjiān tā duì shéi xiàle shǒu tā duì shéi xiàle shǒu
Shíjiān tā duì shéi xiàle shǒu tā duì shéi xiàle shǒu
Shíjiān tā duì shéi xiàle shǒu tā duì wǒ xiàle shǒu
Fǎnguāng de étóu bàn píng píjiǔ hē wán qíbùzǒu
Shíjiān tā duì shéi xiàle shǒu tā duì nǐ xiàle shǒu
Sāi yá de lián'ǒu shuāng dǎ di yángliǔ āyí nín màn zǒu
Shíjiān tā duì shéi xiàle shǒu tā duì tā xiàle shǒu
Huābái de húxū jiāzhǎng de pídài chéng chē zhǎo fúshǒu
Tīngguò kǔsè de shā wénguò tiánzhèn de yěhuā
Kànguò gǔ huò zǐ de wáwá tā yǐjīng dāng diē la
Nǎorén de qiūfēng shì nián nián de guā
Zhè zhēng yǎn bì yǎn zhuǎnyǎn jiù bēn sìshí la
Céngjīng zhuīguò de bān huā er tā jià gěi lǎo wáng la
Tā hái shuō tā zhǎng dé xiàng nà yīngxióng běnsè de xiǎo mǎ
Yī jiǎn hánméi dàxuě hū hū de guā
Nǐ shuō shíjiān tā dàodǐ ráoguò shéi a
Huālā lā lā la huālā lā lā
Shíjiān tā jiùshì yī pǐ tuō jiāng de xiǎoyě mǎ
Huālā lā lā la huālā lā lā
Nǐ shuō shíjiān tā dàodǐ ráoguò shéi a
Shíjiān duì shéi xiàle shǒu duì shéi xiàle shǒu
Shíjiān tā duì shéi xiàle shǒu duì shéi xiàle shǒu
Shíjiān tā duì shéi xiàle shǒu duì shéi xiàle shǒu
Shíjiān tā duì shéi xiàle shǒu duì shéi xiàle shǒu
Zòngshǐ shíjiān duì wǒmen xiàle shǒu
Dàn wǒmen yīrán yào wǎng qián zǒu
Zuì hǎo de shídài wǒmen dōu gǎn shàngle la
Wǒmen de shídài yǒu màikè BEOYND hái yǒu NAVANA
Zuì xuàn de mínzú fēng hòulái hū hū de guā
Dàn tā chuī bù jìn wǒmen zhè bāng qínghuái de nǎoguā er
Céngjīng zhuīguò húlu wá de háizi dōu zhǎng dàle
Tā de gǎnqíng shēnghuó zǒng shì nàme de fúkuā
Wéixiǎobǎo de rìzi yě bǐ bùguò tā
Dànshì shíjiān tā zuìzhōng yě méiyǒu ràoguò tā
Shíjiān dàodǐ ráoguò shéi
Shíjiān dàodǐ ráoguò shéi
Shíjiān dàodǐ ráoguò shéi
Shíjiān dàodǐ ráoguò shéi
Shíjiān dàodǐ ráoguò shéi
Shíjiān dàodǐ ráoguò shéi
Shíjiān dàodǐ ráoguò shéi
Shíjiān dàodǐ ráoguò shéi
Huālā lā lā la huālā lā lā
Shíjiān tā xiàng shì yī pǐ tuō jiāng de xiǎoyě mǎ
Huālā lā lā la huālā lā lā
Zhè shíjiān tā dàodǐ ráoguò shéi a
Huālā lā lā la huālā lā lā
Shíjiān tā xiàng shì yī pǐ bàoliè de xiǎoyě mǎ
Huālā lā lā la huālā lā lā
Zhè shíjiān tā dàodǐ ráoguò shéi a.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thời Gian Đã Xuống Tay Với Ai (时间对谁下了手) (DJEthan Dực Hiên Bản; DJEthan翊轩版)

về máy:

Thêm bài hát Thời Gian Đã Xuống Tay Với Ai (时间对谁下了手) (DJEthan Dực Hiên Bản; DJEthan翊轩版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Dã Sinh Tiên Sinh
Xem tất cả
Video của Dã Sinh Tiên Sinh
Xem tất cả
;