Up! - CONE Phiên Xướng Đoàn; Lorien; Tây Phục Phục; Hồ Tiêu; Thị Thanh Y ye; Tiểu Hùng

Restrict Content
Đóng góp: satoru
Up! [Cover: Kep1er (케플러)] - CONE翻唱团/Lorien/西服服/狐椒/是清旖ye/小熊

Lorien:Listen
西服:I do I do 오늘도 내일도
Don't waste it
Lorien:Na na na na
西服:Don't waste it
Lorien:Always
狐椒:I'm good I'm good 주문을 외우고
더 멋진
Lorien:Na na na na
狐椒:더 멋진
狐椒:제일 멋진 색깔로 pick it
Yellow and blue fantastic
清旖:울려 퍼지는 popping
Oh can we pop in
合:출발 직전 you ready
小熊:아찔해 질끈 감은 눈
어서 눈을 떠 어서 눈을 떠
뭐가 보여 넌 뭐가 보여 넌
바로 지금이야
바로 지금이야
合:Here we go
Lorien:We go
상상 속의 나의 섬
따라 따라 줄을 서
준비됐다면
Up up up up up
西服:We go
구름 속의 rainbow
따라 따라 닫힌 문을 열어
우린 up up up up up
清旖:Woo (Lorien:gotcha) 꿈의 섬으로
Woo 찾았어 깜빡이는 sign
狐椒:Woo Kep 1 up up up up up
우리에게 손짓하는 sign
小熊:Wait
바람을 타고 blasting
찰나의 시간 don't worry
西服:울려 퍼지는 popping
Oh can we pop in
合:더 깊이 저 끝까지
小熊:안 피해 속도를 높여
멀리 온 걸 머지않은 걸
뭐가 무서워 뭐가 두려워
이제 시작이야
Lorien:Kep 1 moving
西服:두근 두근 두근 심장이 뛰어
상상 속으로 bungee
Lorien:다시 move it
清旖:두구 두구 두구 이 소리 들려
合:Here we go
清旖:We go
상상 속의 나의 섬
따라 따라 줄을 서
준비됐다면 up up up up up
狐椒:We go
구름 속의 rainbow
따라 따라 닫힌 문을 열어
우린 up up up up up
清旖:Woo (Lorien:gotcha) 꿈의 섬으로
Woo 찾았어 깜빡이는 sign
小熊:Woo Kep 1 up up up up up
우리에게 손짓하는 sign
西服:Kep 1 moving
小熊↓清旖↑:그린대로 펼쳐지는 view
Lorien:I know what I want
I do what I wanna do
西服:다시 move
狐椒:쉬지 않고 우린 비행 중
清旖:Wherever we go
다채로워 something
Lorien:New
合:We go
We go
We go
清旖:Woo
Lorien:찾았어 깜빡이는 sign
合:We go
西服:We go
西服:Woo
西服:우리에게 合:손짓하는 sign
Lorien:Up up up up up
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Up!

về máy:

Thêm bài hát Up! vào danh sách Playlist

Bài hát của CONE Phiên Xướng Đoàn; Lorien; Tây Phục Phục; Hồ Tiêu; Thị Thanh Y ye; Tiểu Hùng
Xem tất cả
Video của CONE Phiên Xướng Đoàn; Lorien; Tây Phục Phục; Hồ Tiêu; Thị Thanh Y ye; Tiểu Hùng
Xem tất cả
;