Hướng Về Của Đảo (向往的岛) - Chu Chủ Ái

Restrict Content

Hướng Về Của Đảo (向往的岛)

Đóng góp: danjustince
yǒu tài duō shì qíng méi yǒu yù zhào
jiù xiàng hé nǐ de yōng bào
huì fā shēng zài jī fēn jī miǎo
Oh wǒ bù zhī dào
wéi hé wǒ xiàng shì fàn cuò de māo
là huāng ér táo
dāng nǐ duì wǒ yáng qǐ zuǐ jiǎo
wǒ xiǎng wǒ yǐ chén nì ài de wèi dào
xiǎo xiǎo měi hǎo
jǐn jǐn wéi rào
shè bù dé fàng diào
nǐ jiù shì wǒ xīn lǐ xiàng wǎng de dǎo
wēn nuǎn de yáng guāng
péi wǒ shǒu dào xīng kōng tián mǎn hǎi yáng
bù zài qī dài fēi dào gēng yuǎn gēng gāo
ài shàng nǐ wǒ què dìng wǒ xiāng xìn
gū dú de xīn zhǎo dào yī kào
shí jiān xì féng zhōng bǎ nǐ zhuā láo
dìng gé měi yī kè de xiào
wàng jì jīn tiān jī yuè jī hào
Oh wǒ bù zhī dào
wéi hé wǒ yòu xiàng yōng lǎn de māo
zài nǐ huái bào
jiù ān xīn hé nǐ yī qǐ biàn lǎo
wǒ xiǎng wǒ yǐ chén nì ài de wèi dào
xiǎo xiǎo měi hǎo
jǐn jǐn wéi rào
shè bù dé fàng diào
nǐ jiù shì wǒ xīn lǐ xiàng wǎng de dǎo
wēn nuǎn de yáng guāng
péi wǒ shǒu dào xīng kōng tián mǎn hǎi yáng
bù zài qī dài fēi dào gēng yuǎn gēng gāo
ài shàng nǐ wǒ què dìng wǒ xiāng xìn
gū dú de xīn zhǎo dào yī kào
dī dī diǎn diǎn jiù shì yǒng yuǎn
xīn xīn niàn niàn bǐ cǐ de xīn yuàn
ài nǐ bù huì biàn
nǐ jiù shì wǒ xīn lǐ xiàng wǎng de dǎo
yǒu nǐ yōng bào
bù wèi jù fēng bào
wú fǎ xiǎng xiàng méi yǒu nǐ de kōng dǎo
zhǎo bù dào fāng xiàng
bù guǎn wǒ piāo liú dào nǎ dū shì jiǎ xiàng
yuàn yì yòng xīn gěi nǐ gēng duō gēng hǎo
yīn wéi nǐ wǒ què dìng wǒ xiāng xìn
bǐ cǐ de xīn zhǎo dào yī kào
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Hướng Về Của Đảo (向往的岛)

về máy:

Thêm bài hát Hướng Về Của Đảo (向往的岛) vào danh sách Playlist

Bài hát của Chu Chủ Ái
Xem tất cả
Video của Chu Chủ Ái
Xem tất cả
;