Cứ Hôn Đừng Phân Tâm (以无旁骛之吻) - Châu Thâm

Restrict Content

Cứ Hôn Đừng Phân Tâm (以无旁骛之吻)

Đóng góp: danjustince
Yīng wǒ yǐ wú páng wù zhī wěn
Yǐ shī fēn cùn de zhēn tuǒ tiè wǒ mén
Liáng fēng xí yuè tuī zhū mén kōng dàng bù hěn
Zhè xiàn shì ān wěn tài shì hé xī shēng
Jiàn wǒ yǐ wán liè de tiān zhēn
Jì zhōng yōng bān yǐn rěn làng fèi yú shēng
Shí guāng zài mán héng yě yào bài chì zǐ gǔ gěng
Sī niàn dǎo bù bì jiè nǐ huí yīng lái bàng shēn
Dāng shí fēng huā fēn fēn yīng shì hǎo shí chén
Hé gù yào duān zuò fēng yuè lǐ gū shēn
Xiàng zài dān qīng de chéng
Gǒu huó lìn bǐ mò de rén
Bù kěn yòng líng hún xiāng rèn
Cāng hǎi yǐ lèi dī qiān wàn hú
Zhī qǐ biǎn zhōu yī sù zì zài jī bù
Cǐ jiān huāng wú yuàn liáng rén yǒu ǒu wú dú
Lù kě jiāng kě hú zhī yào néng bēn fù
Chì zú tóu shēn nǐ de yún wù
Ruò xǐ huān shì tān tú shuí yào miǎn sú
Tīng shì jiān cǎo mù shuō xīn jiān dāo dāo shì fú
Suān sè duō wǎng fù tián gēng gǔ huò dào chí mù
Dāng shí fēng huā fēn fēn yīng shì hǎo shí chén
Hé gù yào duān zuò fēng yuè lǐ gū shēn
Jī fān yuè là xīng chén
Yú jiǔ cán mèng huán zài wèn
Kě fǒu yòng líng hún xiāng rèn
Wàng nǐ yú shēng shè shuǐ ér qù de gū dú
Jiù bù yào zhì yù wǒ zài de piān fú
Wéi nǐ tà píng de lù
Mǐng dīng zài wǒ de méi mù
Là chéng shēng dòng de xìn wù
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cứ Hôn Đừng Phân Tâm (以无旁骛之吻)

về máy:

Thêm bài hát Cứ Hôn Đừng Phân Tâm (以无旁骛之吻) vào danh sách Playlist

Bài hát của Châu Thâm
Xem tất cả
Video của Châu Thâm
Xem tất cả
;