Kỵ (忌) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) - Châu Lâm Phong; Tam Nam

Restrict Content

Kỵ (忌) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版)

Đóng góp: Gió Đêm
Lěngjiǔ wēnle yòu wēn
nà rén děngle yòu děng
tóng jìng yìng chū lèihén
shéi bǎ jiǎ huà dàngzhēn
sì chǐ gēn
kūmù qīngjiǔ huāng fén
yòu sì rén
shéi tái zǒu tā de yīshēng
yī bàitiāndì
jí shí
tā tuī bēi rùle shéi de liángchén
luòdì
tā mùqián shìfǒu yǒurén zhuàn shēn
jiāo bēi
zhè yǎnlèi dàodǐ shì jiǎ shì zhēn bù wèn
qīng yān
yī lǚ hòu bàn nà chīqíng de rén

děngdào liángchén
jí shí xīnhūn

rìluò huánghūn
jìrì xīn fén
lěngjiǔ wēnle yòu wēn
nà rén děngle yòu děng
tóng jìng yìng chū lèihén
shéi bǎ jiǎ huà dàngzhēn
sì chǐ gēn
kūmù qīngjiǔ huāng fén
yòu sì rén
shéi tái zǒu tā de yīshēng
yī bàitiāndì
jí shí
tā tuī bēi rùle shéi de liángchén
luòdì
tā mùqián shìfǒu yǒurén zhuàn shēn
jiāo bēi
zhè yǎnlèi dàodǐ shì jiǎ shì zhēn bù wèn
qīng yān
yī lǚ hòu bàn nà chīqíng de rén
lěngjiǔ wēnle yòu wēn
nà rén děngle yòu děng
tóng jìng yìng chū lèihén
shéi bǎ jiǎ huà dàngzhēn
sì chǐ gēn
kūmù qīngjiǔ huāng fén
yòu sì rén
shéi tái zǒu tā de yīshēng
èr bài gāotáng
jí shí
tā tuī bēi rùle shéi de liángchén
luòdì
tā mùqián shìfǒu yǒurén zhuàn shēn
jiāo bēi
zhè yǎnlèi dàodǐ shì jiǎ shì zhēn bù wèn
qīng yān
yī lǚ hòu bàn nà chīqíng de rén
jí shí
tā tuī bēi rùle shéi de liángchén
luòdì
tā mù qián shìfǒu yǒurén zhuàn shēn
jiāo bēi
zhè yǎnlèi dàodǐ shì jiǎ shì zhēn bù wèn
qīng yān
yī lǚ hòu bàn nà chīqíng de rén
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Kỵ (忌) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版)

về máy:

Thêm bài hát Kỵ (忌) (DJ Võ Thánh Hùng Bản / DJ武圣雄版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Châu Lâm Phong; Tam Nam
Xem tất cả
Video của Châu Lâm Phong; Tam Nam
Xem tất cả
;