Kính Trung Tội (镜中罪) - Châu Lâm Phong; L (Đào Tử); Tam Nam

Restrict Content
Đóng góp: Shadow
Nà shì
shéi jìng zhōng mèngyóu a làngmàn bèi shéi sī suì
mèng lǐ shuǐ yuè jìng huā hūnshā bèipànle shéi
yíhàn gūfù luòdé mǎn dì a
shìfǒu ài jiù yǒuzuì tiānmíng qián yào cuīhuǐ
mǎn shìjiè shì zuì a xūwèi lángbèi fángbèi
ài bèi shuō de liánjià
zuǒshǒu shì zìjǐ yòushǒu shì shéi
zhēnxīn bèi jiàntà shì rén shì móguǐ
bù huì guòqí de shì shāngbā
xīnzàng zài yèlǐ sànle jià
yǎnzhōng de guāng jiànjiàn rónghuà
wúfǎ zài zhēngzhá
shāmò lǐ nà gūdú de huā
zhōuwéi quán shì cìgǔ fēngshā
jìngzi lǐ tā néng fǒu huídá
huā huì bù huì dào xià
nà shì nǐ kàn
shéi jìng zhōng mèngyóu a làngmàn bèi shéi sī suì
mèng lǐ shuǐ yuè jìng huā hūnshā bèipànle shéi
yíhàn gūfù luòdé mǎn dì a
shìfǒu ài jiù yǒuzuì tiānmíng qián yào cuīhuǐ
mǎn shìjiè shì zuì a xūwèi lángbèi fángbèi
ài bèi shuō de liánjià
zuǒshǒu shì zìjǐ yòushǒu shì shéi
zhēnxīn bèi jiàntà shì rén shì móguǐ
shéi yòu shuōle zhēn huà jiǎ huà
méiguī ài shàng méiguī shénme shì xǐyǔ bēi
shuōguò de ài dūhuì guòqí huì yǒu shíchā
qíngxù jiànjiàn dàotuì bù wèi chéng wúsuǒwèi
mòlù shí jìng zhōng liǎn duǎnzàn jiāocuò jiéwěi
hái yào zhuāng zuò yōuyǎ
zài yīcì zuì yǔ ài de lúnhuí
wǒ zài xuányá
zěnme fàngqì
shā sǐ tuífèi de zìjǐ
sàngshī lìqì
diào jìn wújìn shēnyuān lǐ
jiǎozhà zìbēi
rénxìng zěnme cái duì wèi
zǒu dào nǎlǐ
zhǐ shèng mǎn dì de jīngjí
nà shì nǐ kàn
shéi jìng zhōng mèngyóu a làngmàn bèi shéi sī suì
mèng lǐ shuǐ yuè jìng huā hūnshā bèipànle shéi
yíhàn gūfù luòdé mǎn dì a
shìfǒu ài jiù yǒuzuì tiānmíng qián yào cuīhuǐ
mǎn shìjiè shì zuì a xūwèi lángbèi fángbèi
ài bèi shuō de liánjià
zuǒshǒu shì zìjǐ yòushǒu shì shéi
zhēnxīn bèi jiàntà shì rén shì móguǐ
shéi yòu shuōle zhēn huà jiǎ huà
méiguī ài shàng méiguī shénme shì xǐyǔ bēi
shuōguò de ài dūhuì guòqí huì yǒu shíchā
qíngxù jiànjiàn dàotuì bù wèi chéng wúsuǒwèi
mòlù shí jìng zhōng liǎn duǎnzàn jiāocuò jiéwěi
hái yào zhuāng zuò yōuyǎ
zài yīcì zuì yǔ ài de lúnhuí
wǒ zài xuányá
quán shìjiè dōu zài shī jiāo
mùsè shān hé zài ránshāo
néng fǒu xiǎngqǐ cóngqián yàng mào
zǒng zhuā cuò shéi de yī jiǎo
zǒng tà rù shéi de quāntào
chóngdǎofùzhé dōu gǎi bù diào
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Kính Trung Tội (镜中罪)

về máy:

Thêm bài hát Kính Trung Tội (镜中罪) vào danh sách Playlist

Bài hát của Châu Lâm Phong; L (Đào Tử); Tam Nam
Xem tất cả
Video của Châu Lâm Phong; L (Đào Tử); Tam Nam
Xem tất cả
;