Đã Nói Không Khóc (说好不哭) - Châu Kiệt Luân; A Tín

Restrict Content

Đã Nói Không Khóc (说好不哭)

Đóng góp: maximus
Méiyǒule liánluò
Hòulái de shēnghuó
Wǒ dū shì tīng biérén shuō
Shuō nǎi zěnmeliǎo shuō nǎi zěnmeguò
Fàng bùxià de rén shì wǒ
Rén duō de shíhòu jiù dài zài jiǎoluò
Jiù pà biérén wèn qǐ wǒ
Nǐmen zěnmeliǎo nǎi dīzhe tóu
Hùzhe wǒ lián bàoyuàn dōu méiyǒu
Diànhuà kāishǐ duǒ cóng bùduì wǒ shuō
Bù xíguàn yīgèrén shēnghuó
Líkāi wǒ yǐhòu yào wǒ hǎohǎoguò
Pà dǎrǎo xiǎng zìyóu de wǒ
Dōu zhège shíhòu nǎi hái zàiyìzhe
Biérén shì zěnme zěnme kàn wǒ de
Pīnmìng jiěshìzhe bùshì wǒ de cuò
Shì nǎi yào zǒu

Yǎnkànzhe nǎi nánguò
Wǎnliú dehuà què méiyǒu shuō
Nǎi huì wéixiào fàngshǒu
Shuō hǎobù kū ràng wǒ zǒu

Diànhuà kāishǐ duǒ cóng bù duì wǒ shuō
Bù xíguàn yīgèrén shēnghuó
Líkāi wǒ yǐhòu yào wǒ hǎohǎoguò
Pà dǎrǎo xiǎng zìyóu de wǒ
Dōu zhège shíhòu nǐ hái zàiyìzhe
Biérén shì zěnme zěnme kàn wǒ de
Pīnmìng jiěshìzhe bùshì wǒ de cuò
Shì nǎi yào zǒu

Yǎnkànzhe nǎi nánguò
Wǎnliú dehuà què méiyǒu shuō
Nǎi huì wéixiào fàngshǒu
Shuō hǎobù kū ràng wǒ zǒu

Nǐ shénme dōu méiyǒu
Què hái wèi wǒ de mèng jiāyóu
Xīnténgguòle duōjiǔ
Hái zài zhǎo lǐyóu děng wǒ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đã Nói Không Khóc (说好不哭)

về máy:

Thêm bài hát Đã Nói Không Khóc (说好不哭) vào danh sách Playlist

Bài hát của Châu Kiệt Luân; A Tín
Xem tất cả
Video của Châu Kiệt Luân; A Tín
Xem tất cả
<>;