Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất (永不失联的爱) - Châu Hưng Triết

Restrict Content

Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất (永不失联的爱)

Đóng góp: phambao198
qīn ài de nǐ duǒ zài nǎ lǐ fā dāi
yǒu shén me xīn shì huán wú fǎ shì huái
wǒ mén zǒng bǎ rén shēng xiǎng dé tài huài
xiàng páng rén bù yǔn xǔ wǒ mén de guài
měi yī piàn yǔ zhòng bù tóng de yún cǎi
dū xū yào zhǎo dào tiān kōng qù cún zài
wǒ mén dū xí guàn le yuán dì pái huái
què wú fǎ xí guàn bèi yī lài
nǐ gěi wǒ zhè yī bèi zǐ dū bù xiǎng shī lián de ài
xiāng xìn ài de zhēng tú jiù shì xīng chén dà hǎi
měi hǎo jù qíng bù huì gēng gǎi
shì mìng yùn zuì hǎo de ān pái
nǐ shì wǒ
zhè yī bèi zǐ dū bù xiǎng shī lián de ài
hé kǔ cán rěn bī wǒ bǎ shǒu qīng qīng fàng kāi
qǐng kuài huí lái xiǎng tīng nǐ shuō
shuō nǐ huán zài

zǒu guò péi nǐ kàn liú xīng de tiān tái
āo guò shī qù nǐ màn cháng de děng dài
hǎo dān xīn méi rén dǒng nǐ de wú nài
lí kāi wǒ shuí huán bǎ nǐ dāng xiǎo hái
wǒ cāi nǐ yī dìng yě huì xiǎng niàn wǒ
yě pà wǒ shī là zài máng máng rén hǎi
méi guān xì zhī yào nǐ kěn huí tóu wàng
huì fā xiàn wǒ yī zhí dū zài
nǐ gěi wǒ zhè yī bèi zǐ dū bù xiǎng shī lián de ài
nǐ de měi tiáo xùn xī dū shì xīn tiào jié pāi
měi miǎo dū xiǎng yōng nǐ rù huái
quán shì jiè nǐ zuì kě ài
nǐ shì wǒ zhè yī bèi zǐ dū bù xiǎng shī lián de ài
jiù suàn nǐ de hū xī yuǎn zài qiān shān zhī wài
qǐng nǐ xiāng xìn wǒ gěi de ài
zhí dé nǐ ài
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất (永不失联的爱)

về máy:

Thêm bài hát Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất (永不失联的爱) vào danh sách Playlist

Bài hát của Châu Hưng Triết
Xem tất cả
Video của Châu Hưng Triết
Xem tất cả
;