Khi Chúng Ta Còn Trẻ (小时候的我们) - Châu Hưng Triết

Restrict Content

Khi Chúng Ta Còn Trẻ (小时候的我们)

Đóng góp: danjustince
zài nǐ yí wàng de xiǎo shí hòu wǒ zài děng zhuó
tiáo sè pán zhuāng mǎn le yǔ zhòu de yán sè dān chún kuáng rè
kū shì zhí jué de xiào shì fā zì zhēn xīn de
xǐ huān jiù yōng bào zhuó méi yǒu fù zá de jí dù cāi cè
zhè xiē nián biàn tǐ lín shāng nǐ bù xiǎng rèn shū le
wěi qū qiú quán tuǒ xié bù dé bù zuò de xuǎn zé
zuì hòu dé dào le shén me
cóng nǎ yī tiān kāi shǐ bù hòu huǐ gēn ài de rén zhēng zhí
shì bù liǎng lì dì duì zhì zhè yàng zǐ
chéng nuò huán yǒu shuí jiān chí
yuàn wàng tíng zhǐ kāi shǐ
nǐ zhuī suí de kě wàng de wò zài shǒu lǐ le
zěn me huì shī qù le xiǎo shí hòu de kuài lè wéi shén me
nǐ fù chū de shī qù de dū chéng wéi nǐ le
yào yǒng yuǎn xiāng xìn zhuó xiǎo shí hòu de wǒ mén yǒng gǎn zhuó
zài nǐ yí wàng de xiǎo shí hòu wǒ zài děng zhuó
tiáo sè pán zhuāng mǎn le yǔ zhòu de yán sè dān chún kuáng rè
kū shì zhí jué de xiào shì fā zì zhēn xīn de
xǐ huān jiù yōng bào zhuó méi yǒu fù zá de jí dù cāi cè
zhè xiē nián méi yǒu àn dàn nǐ yǎn shén de guāng zé
huán yǒu xiàng wǎng jiù wéi zì jǐ rèn xìng dì xuǎn zé
chéng wéi dú yī wú èr de
huán lái dé jí kāi shǐ qù zhuī huí ài de rén de xiāo shì
nǎ pà biàn chéng zuì gù zhí zhè yàng zǐ
chéng nuò zhí dé gēng jiān chí
yuàn wàng zhòng xīn kāi shǐ
nǐ zhuī suí de kě wàng de wò zài shǒu lǐ le
zěn me huì shī qù le xiǎo shí hòu de kuài lè wéi shén me
nǐ fù chū de shī qù de dū chéng wéi nǐ le
yào yǒng yuǎn xiāng xìn zhuó xiǎo shí hòu de wǒ mén yǒng gǎn zhuó
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Khi Chúng Ta Còn Trẻ (小时候的我们)

về máy:

Thêm bài hát Khi Chúng Ta Còn Trẻ (小时候的我们) vào danh sách Playlist

Bài hát của Châu Hưng Triết
Xem tất cả
Video của Châu Hưng Triết
Xem tất cả
<>;